Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

MY ADVENTURE WITH ENGLISH


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
tydzień temu, wyświetleń 78


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin

konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej z Krakowa i powiatu krakowskiego

konkurs realizowany jest pod hasłem

MY ADVENTURE WITH ENGLISH

 

Organizator:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Partner konkursu:

 

Terminarz konkursu:

- przyjmowanie prac: do 15.01.2022 r.

- rozstrzygnięcie konkursu: luty 2022 r.

 

Cele konkursu:

- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci,

- edukacja językowa,

- poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik,

- umożliwienie dzieciom prezentacji w formie scenicznej.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: recytatorska, wokalna (prezentacja wiersza/wyliczanki lub piosenki w języku angielskim z elementami choreografii) oraz plastyczna (plakat związany z wybranym tematem – np. family, food, animals, weather, toys, seasons of the year).

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej Krakowa i powiatu krakowskiego.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (3-4 l, 5-6 l, 7-9 l.)

4. Prezentacje recytatorskie i wokalne odbywają się indywidualnie. Prace plastyczne mogą

    być wykonywane indywidualne oraz w grupach.

5. Prace plastyczne:

  • format od A4 do A2, technika dowolna
  • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

      imię i nazwisko uczestnika, wiek,

      przedszkole/szkoła, klasa, adres,           

      opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

6. W przypadku prezentacji recytatorskich/wokalnych obowiązuje karta zgłoszenia (na końcu regulaminu). Prezentacje z playbackiem są wykluczone z konkursu (wymagany podkład muzyczny bez śpiewu).

7. Prezentację sceniczną oraz pracę plastyczną należy przesłać mailem (lub dostarczyć na portiernię Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 – pen drive wraz z kartą zgłoszenia na podany adres do dnia 15.01.2022. Nadesłane pliki MUSZĄ być w nazwie opisane wg wzoru – imię i nazwisko dziecka, placówka, kontakt (mail/telefon). Pliki nie opisane w ten sposób nie będą dopuszczone do konkursu. Nie przyjmujemy nagrań z playbackiem. Prezentacje przesłane bez karty zgłoszenia nie będą przyjmowane.

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

9. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane opiekunom laureatów (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

Nagrody:

  • laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
  • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
  • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

10. Zgłoszenia:

Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia wraz z nagraniem prosimy przesyłać do 15.01.2022 r.  na adres:

 

adranka@cmjordan.krakow.pl


 

Dodatkowe informacje można uzyskać : adres jw. tel. 430 00 15 w. 215, 661 877 633

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl

 

 

UWAGA!

  • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska oraz wizerunku Uczestników oraz Opiekunów dla potrzeb konkursu.
  • Prace oraz prezentacje nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane,  pozostaną własnością organizatora.
  • Prace konkursowe nie będą zwracane.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS - MY ADVENTURE WITH  ENGLISH

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy:

 

..........................................................................................................................................

 

2. Nazwa placówki / adres, nr telefonu /:

 

..........................................................................................................................................

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, telefon, mail:

 

...........................................................................................................................................

 

4. Program występu:

 

Piosenka / wiersz / wyliczanka:  

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

    .............................                                                                         .....................................

              data                                                                                          podpis nauczyciela

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-15
Zasięg konkursu: Wybierz

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot