Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY - "Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa"


Konkurs dodał(a) Bożena Seweryn
6 dni temu, wyświetleń 319


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci Przedszkolnych pt.

„Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”

 

Regulamin Konkursu

CELE:

 • kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej,  aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,
 • promowanie talentów plastycznych wśród dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę,
 • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej


ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • technika wykonania pracy jest dowolna, forma - płaska, format A5 (A4 złożone na pół). Środek kartki pusty – bez życzeń,
 • pracę należy przekazać z metryczką dopiętą spinaczem (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ I NIE ZSZYWAĆ METRYCZEK!). Pracę należy zamieścić w koszulce wraz z wymaganymi zgodami (załącznik),
 • ilość prac z każdego przedszkola - 3
   
 • Pracę należy nadesłać lub dostarczyć indywidualnie w terminie do 14 grudnia 2021 r. na adres:
   

Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi

aleja Roździeńskiego 88

40-203 Katowice


z dopiskiem „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”
 

 • Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja 17 grudnia 2021r., oceni nadesłane prace przyznając nagrody za pierwsze trzy miejsca, możliwe jest przyznanie wyróżnień. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo. Informacja o wynikach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej przedszkola  
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Prace zostają własnością Miejskiego Przedszkola nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach , organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów.
 • Ocena prac konkursowych:
 • Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów: walory artystyczne; kreatywność; oryginalność;  nawiązanie do tradycji; estetyka wykonania
 • Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają podziękowania wysłane na
  e-maila. Laureaci konkursu otrzymają  dyplomy oraz nagrody przesłane pocztą.
 • Wysyłka nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się w terminie od 03.01.2022 r. – 14.01.2022 r.


ORGANIZATORZY:
mgr Bożena Seweryn, mgr Aleksandra Pieszczek

Załączniki do Regulaminu

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa”
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ (Prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI literami)

Imię i nazwisko dziecka:

 

Wiek:

 

Nazwa i adres placówki:

  

 

Telefon kontaktowy do placówki:

 

Adres e-mail nauczyciela lub placówki:

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

 


 

 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………... w konkursie „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach . Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych mojego dziecka  w celach związanych z organizacją konkursu.  Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do danych dziecka, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że dane mojego dziecka będą zamieszczone na stronach internetowych związanych z organizacją konkursu.
 


………………………………                                    …………………………………………
(Miejscowość i data)                                                                      (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

ZGODA NAUCZYCIELA/OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora –Miejskie Przedszkole nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałam/-em poinformowana/-y o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałem/-em poinformowana/-y o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronach internetowych związanych z organizacją konkursu.………………………………                                    …………………………………………
(Miejscowość i data)                                                                   (Czytelny podpis rodzica/opiekuna artystycznego)
 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: m.przedszkole67@onet.pl

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
aleja Roździeńskiego 88
40-203 Katowice
322581036

Komentarze

Wyślij wiadomość do Bożena Seweryn
=