Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"ŚWIĄTECZNO-ZIMOWY OBRAZEK SENSORYCZNY"


Konkurs dodał(a) Agata Bakalarska
tydzień temu, wyświetleń 324


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach

zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie:

 ”ŚWIĄTECZNO-ZIMOWY OBRAZEK SENSORYCZNY”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

·          Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach.

·          Konkurs skierowany jest do przedszkoli.

 

II. CELE KONKURSU

·          wielozmysłowa stymulacja,

·          rozwijanie inwencji twórczej,

·          usprawnianie motoryki małej,

·          wykorzystanie sensorycznych obrazków do terapii integracji sensorycznej dzieci.

 

III. REGULAMIN KONKURSU
Warunki uczestnictwa w konkursie:

·          Wykonanie jednej pracy konkursowej przez uczestnika.

·          Dzieci mogą wykonać pracę z pomocą nauczyciela.

·          Prace w formacie A4, mogą być wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem różnorodnych materiałów: tektury, materiału, filcu, papieru piankowego,folii, sznurka, wstążki, papieru ściernego, guzików, itp..

·          Praca musi być wykonana przez jednego uczestnika (prace zbiorowe nie będą brały udziału w konkursie).

·          Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.

·          Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu nie będą brały udziału
w konkursie.

·          Wyrażając zgodę na udział w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte  w regulaminie konkursu.

·         Praca konkursowa powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem w czasie transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace.

·         Do pracy prosimy dołączyć metryczkę  (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię
i nazwisko opiekuna, adres placówki przedszkolnej , e-mail placówki oraz
tel. kontaktowy)

·         Wypełnioną zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie oraz na wykorzystanie pracy (załącznik nr 2 regulaminu) należy przesłać wraz z pracą w określonym terminie.

·         Wypełnioną zgodę nauczyciela  (załacznik nr 1 regulaminu) należy dołączyć do pracy.

·         Przedszkole biorące udział w konkursie dostarcza pracę konkursową na własny koszt.

·         Prace należy dostarczyć do 31.01.2022 r. pod wskazany adres z dopiskiem:

Konkurs „Świąteczno-zimowy obrazek sensoryczny”.

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach

ul. Lwowska 24

34-100 Wadowice

 

Prace konkursowe będą podlegały następującej ocenie:

- bogactwo doznań sensorycznych,
- oryginalność i pomysłowość,
- zgodność z tematem,
- estetyka wykonania.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 lutego 2022 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora:  http://przedszkole3wadowice.pl w zakładce Przedszkolaki/Konkursy.
 

Laureatów Konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora.
Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace.
Zwycięzcy - zdobywcy miejsc I , II,  III - otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnione dodatkowo prace również otrzymają nagrody i dyplomy ( organizator prześle nagrody i dyplomy pocztą). Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz podziękowania przesłane drogą mailową.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem:

33 823 33 72

Koordynatorzy konkursu:

Agata Bakalarska, Marta Bizoń

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach
Lwowska 24
34-100 Wadowice
33 823 33 72

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agata Bakalarska