Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY


Konkurs dodał(a) Karolina Nieboras
2 tygodnie temu, wyświetleń 609


Wpis został sprawdzony przez moderatora

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W MIĘDZY PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ANIOŁEK NAJŁADNIEJSZY II EDYCJA”

 

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole  nr 43 w Krakowie.

Dane kontaktowe:

Samorządowe Przedszkole Nr 43

ul. Mazowiecka 45, 30-006 Kraków

e-mail: konkursp43@o2.pl

II. UCZESTNICY:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych:

  I. Dzieci 3- 4 lat

  II. Dzieci 5- 6 lat

III. CELE KONKURSU:

 • Stwarzanie okazji do wyrażania swoich emocji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 • Doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi.

 • Stworzenie szansy na szerszą prezentację umiejętności twórczych dzieci.

IV. PREZENTACJA:

 • Temat pracy: „Aniołek najładniejszy”.

 • Technika i form pracy jest dowolna- ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

V. KRYTERIA OCENY PRAC:

 • kreatywność,

 • estetyka,

 • użycie ciekawych form, technik wykonania pracy,

 • dopuszczalna pomoc dorosłego

Prace będą oceniane w 4 kategoriach:

I. płaska dzieci- 3-4 lata

II płaska dzieci- 5-6 lat

III. Przestrzenna- dzieci 3-4 lata

IV. Przestrzenna- dzieci 5-6 lat

VI. ZGŁOSZENIE:

 • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 • Ostateczny termin składania prac do 10.12.2021r.

 • Do każdej pracy prosimy dołączyć zgodę podpisaną przez prawnych opiekunów dziecka biorącego udział w konkursie. (załącznik nr 1)

 • Każda praca musi być opatrzona wydrukowaną metryczką- (załącznik nr 2)

 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

 • Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres organizatora.

 • Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie oraz w holu przedszkola.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.12.2021r. na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 43 w Krakowie:

  http://www.przedszkole43.pl

 • Po tym terminie zaprosimy nauczycieli lub rodziców przygotowujących dzieci do konkursu do naszego przedszkola po odbiór dyplomów i nagród.

 

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………….……………………………..............  w celu realizacji konkursu.

 

……………………………………..

Podpis rodzica

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej organizatora zdjęć pracy i mojego dziecka.

 

……………………………………

Podpis rodzica

 

Załącznik nr 2

 

METRYCZKA

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

WIEK:

 

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:

 

TEL KONTAKTOWY:

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-10
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Samorządowe Przedszkole nr 43
Mazowiecka 45
30-019 Kraków

Komentarze

Wyślij wiadomość do Karolina Nieboras