Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

POLSKA ZŁOTA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE


Konkurs dodał(a) Agnieszka Gajo
2 tygodnie temu, wyświetleń 294


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 73 IM. MISIA USZATKA W KATOWICACH

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE PLASTYCZNYM

 „POLSKA ZŁOTA JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE”

CELE KONKURSU:

- zainteresowanie przyrodą w okresie jesieni

- zapoznanie z ciekawymi obiektami i miejscami w swoim mieście

- wyzwolenie w dziecku poczucia zabawy i osobistego tworzenia

- zachęcenie do aktywności twórczej

 

REGULAMIN:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku  5-6 lat

2. Format pracy i technika - dowolne

3. Ilość prac z 1 placówki - max 2; prace wykonane indywidualnie

4. Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, materiał użyty do          

   prac, zawarcie na pracy charakterystycznego obiektu swojej miejscowości.

   5. Termin nadsyłania prac 30.11.2021 r. z dopiskiem „konkurs jesienny”.

     Wyniki ok. 06.12.21 r. na stronie organizatora oraz BP.
 

6. Prace należy przesyłać na adres:  
 

   Miejskie Przedszkole Nr 73  im. Misia Uszatka

   ul. Słoneczna 77a 

40- 136 Katowice


7. Nadesłanych prac nie zwracamy. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Nagrody za I, II i III miejsce prześlemy pocztą. Dyplomy i podziękowania przesyłamy tylko dla laureatów konkursu.

8. Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w metryczkę z wydrukiem komputerowym i zawierać: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, dokładny adres i numer telefonu przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, adres e-mail placówki oraz zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych dziecka, według wzoru:
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………. dla celów konkursu "Polska złota jesień w moim mieście" zgodnie z art.24 ust1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

                                                                                                                        ………………………………………………….                                                                                                                                         (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Koordynatorki: Aleksandra Górska, Agnieszka Gajo, Elżbieta Gruszka.

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka w Katowicach
Słoneczna 77a
40-136 KATOWICE
32 2062032

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Gajo