Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Sowa - mądra głowa - drugie życie odpadów


Konkurs dodał(a) Marzena Szlajss
3 tygodnie temu, wyświetleń 353


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Sowa – mądra głowa - drugie życie odpadów”

“Co to jest ekologia?”

D. Klimkiewicz i W. Drabik

Ekologia – mądre słowo, a co znaczy? – powiedz, sowo!

Sowa chwilkę pomyślała i odpowiedź taką dała:

To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach, o wzajemnych powiązaniach

między nimi, bo to wszystko, to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować – powiedziała mądra sowa.

 

Cel:

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zdolności manualnych oraz ekspresji twórczej i plastycznej,

- pobudzenie wrażliwości ekologicznej dzieci,

- poznanie pojęcia materiałów wtórnych, nieużytków  i śmieci oraz możliwości ich ponownego wykorzystania,

- rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Zadanie do wykonania:

 • Należy wykonać sowę  lub inne zwierzę z tak zwanych nieużytków. Format dowolny. Praca może być indywidualna lub grupowa.
 • Pracę można wysłać: na adres organizatora lub w formie fotoreportażu (3-4 zdjęcia 1. materiały z których powstała praca, 2-3. praca nad zadaniem, 4. efekt końcowy) na adres email:

 

szlajss.marzena@gmail.com

lub

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

Ul. Dominikańska 14

43-450 Ustroń

 

 • Ilość prac z jednej placówki – dowolna.
 • Prace powinny być czytelnie podpisane: imię i nazwisko dziecka, wiek, placówka, imię i nazwisko opiekuna, adres email, na który zostaną wysłane podziękowania dla wszystkich opiekunów i uczestników. Jeżeli z jednej placówki będzie więcej prac to prosimy o listę zbiorczą.
 • Opiekunowie powinni uzyskać zgodę  rodziców na udział ich dzieci w konkursie oraz zapoznać się z poniższym regulaminem i zaakceptować go.

Regulamin:

 1. Uczestnik przenosi na organizatora prawa autorskie majątkowe do swojej pracy konkursowej w momencie ich nagradzania.
   
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny, Autor/Organizator prowadzi go non profit.
   
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, wiek, dane placówki) w celu organizacji, promocji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu.
   
 5. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publiczną prezentację  wraz z imieniem i nazwiskiem autora na stornie internetowej i facebooku organizatora,  oraz na stronie internetowej miesięcznika „Bliżej przedszkola”.
   
 6. Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
   
 7. Uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości – odpowiedzialność za naruszenie przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu.
   
 8. Nadesłane prace nie będą zwracane.
   
 9. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
   
 10. Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 31 grudnia 2021, a ogłoszenie wyników nastąpi do 14 stycznia 2022.
   
 11. Jury oceni prace indywidualne i zespołowe w następujących kategoriach wiekowych:
 • Dzieci 3-4 letnie
 • Dzieci 5-6 letnie
 • Uczniowie klas 1-3
 • Uczniowie klas 4-5
 • Uczniowie klas 6-8

 

Prace należy wysłać na adres organizatora:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami”

Ul. Dominikańska 14

43-450 Ustroń

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin "Ponad Granicami"
Dominikańska 14
43-450 Ustroń
+48 502 968 451

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marzena Szlajss