Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny POLSKA - miejsce, w którym mieszkam


Konkurs dodał(a) Wanda Bar
tydzień temu, wyświetleń 308


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„POLSKA – miejsce, w którym mieszkam”

 

 Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności twórczej,
 • przedstawienie dziecięcego postrzegania świata w formie plastycznej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej
 • ukazywanie piękna naszej Ojczyzny,

Regulamin konkursu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
   
 • Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie trzy prace.
   
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko.
   
 •  Prace wykonane techniką płaską powinny być formatu A4, preferowane techniki łączone płaskie.
   
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
   
 • Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy:
  -  imię i nazwisko dziecka, wiek,
  -  nazwa i adres placówki,
  -  telefon kontaktowy, adres e-mail placówki,
  -  imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca
   
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników. Placówka wysyłając prace dzieci na Konkurs potwierdza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do przetwarzania danych osobowych  do celów realizacji niniejszego Konkursu.
   
 •  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu jego realizacji i doręczenia nagród zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018r , poz. 1000 ).
   
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia  (załącznik poniżej) i dołączenie go do pracy,
   
 •  Prace przechodzą na własność organizatora.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
   
 • Podziękowania i dyplomy otrzymają wyłącznie laureaci oraz ich opiekunowie.

Dodatkowe informacje:

 1. Termin nadesłania prac: 19.11.2021 r.
   
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  22.11.2021 r. w Przedszkolu nr 6 w Bydgoszczy
   
 3. Lista laureatów zostanie opublikowana 26.11.2021 r. na stronie internetowej przedszkola http://www.zsnr8bydgoszcz.cba.pl/przedszkole.html  
   

Organizatorki:

Wanda Bar

Aneta Nowicka

Monika Michalska

 

Załącznik

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie Plastycznym

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………....

w konkursie plastycznym „POLSKA – miejsce, w którym mieszkam” organizowanym przez Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy oraz na publikację danych osobowych dziecka ( imię i nazwisko) na potrzeby konkursu na stronie przedszkola http://www.zsnr8bydgoszcz.cba.pl/przedszkole.html  
   i  www.blizejprzedszkola.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka    ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

……………………………………………………………
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 6
Pijarów 4
85-360 Bydgoszcz
793797005

Komentarze

Wyślij wiadomość do Wanda Bar