Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

''Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt''


Konkurs dodał(a) Agata Chudyka
tydzień temu, wyświetleń 289


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

2. Cele konkursu:

* rozwijanie kreatywności i twórczości dziecięcej

* kształtowanie właściwych postaw społecznych u najmłodszych przekazywanych w formie plastycznej

* budowanie  wrażliwości i właściwych zachowań wobec zwierząt

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej.

Konkurs jest kierowany do dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych
 

3. Termin nadsyłania prac: 15.11.2021 r.  adres:
 

KONKURS PLASTYCZNY

''Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt"

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek”

ul. Ks. Pojdy 62

44-238 Czerwionka – Leszczyny
 

4. Wymogi dotyczące pracy:

* format A-4

* technika dowolna

* max. ilość prac z jednej placówki – 2.

* prace należy oprawić – z tyłu pracy należy umieścić metryczkę wg wzoru:

Autor pracy

 

Wiek

 

Adres oraz nr telefonu przedszkola

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

5. Kryterium wyboru:

Niezależna komisja powołana przez organizatorów konkursu, wyłoni zdobywców
3 pierwszych miejsc tj

* przyznana zostanie I, II, III nagroda w w/w konkursie.

6. Nadesłane prace nie będą zwracane
i przechodzą na własność organizatorów.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.

  • Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział w konkursie i wykorzystanie pracy konkursowej w celu ekspozycji i promocji konkursu oraz zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 i załącznik nr 2 oraz wypełnioną przez nauczyciela prowadzącego zgodę
    na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3;

7. Prosimy zainteresowanych nauczycieli o dołączenie koperty zwrotnej i znaczka, celem przesłania podziękowań potwierdzających udział w konkursie.


8. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu poprzez stronę internetową: www.bliżejprzedszkola.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-15.
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym Promyczek
Ul. Ks. Pojdy 62
44-238 Czerwionka Leszczyny
32 431-16-41

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym:

 

"Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt"

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………w ogólnopolskim konkursie plastycznym:

"Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt"

. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………….

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka
w  Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce – Leszczynach oraz na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w innych formach promocji naszej placówki tj.  Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach.

 

………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce – Leszczynach danych osobowych mojego dziecka  w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego:

 "Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt"

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

………………………………………………….……………................

            Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora ogólnopolskiego konkursu plastycznego: "Przedszkolaki przyjaciółmi zwierząt", którym jest Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „PROMYCZEK” w Czerwionce - Leszczynach. moich danych osobowych  w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
 -  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela prowadzącego

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce - Leszczynach
Ul. Ks. Pojdy 62
44-238 Czerwionka Leszczyny
32 431-16-41

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agata Chudyka