Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Mój pierwszy atlas drzew"


Konkurs dodał(a) Paulina Boborowska
tydzień temu, wyświetleń 394


Wpis został sprawdzony przez moderatora


„Mój pierwszy atlas drzew”

 

Cel konkursu:

- rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- samodzielne rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew

-  zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków drzew występujących w miejscu zamieszkania dziecka

- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
 

Warunki uczestnictwa:
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

2. Każda placówka może zgłosić od jednej do dwóch prac.

3.  Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci: atlasu drzew z co najmniej 6 do maksymalnie 12 okazami drzew ( liście + zdjęcia, rysunki ich owoców), opatrzonymi etykietami z nazwą gatunku.

4. Forma prac jest dowolna.

3. Prace konkursowe należy opisać na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą przedszkola, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna z nr telefonu i adresem e-mail.

4. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  - załącznik 1

5. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 Termin i warunki nadsyłania prac:

- prace konkursowe należy dostarczyć do 05.11.2021 r. osobiście lub pocztą na adres:
 

 Gminne Przedszkole

Pl. Kościuszki 44

42-265 Dąbrowa Zielona

 

- prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

- ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 09.11.21 r.

- wyróżnione prace eksponowane będą na wystawie w GOK 

- nadesłane prace przechodzą na własność  organizatorów i nie będą zwracane

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów

- autorzy zwycięskich prac otrzymają  nagrody rzeczowe oraz dyplomy

 

 Komisja konkursowa oceniać będzie:

 

- zaangażowanie w zbiór okazów do atlasu drzew oraz ich prawidłowe oznaczenie;

- pomysłowość przedstawienia gatunków drzew

 - staranność wykonania pracy;

 - zgodność pracy z tematem;

 

 

 

Postanowienia końcowe:

 Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą one być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie.

Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie.

Prace nieposiadające zgody na przetwarzanie danych osobowych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą brane pod uwagę podczas posiedzenia komisji konkursowej.

 Dodatkowych informacji udziela :  Paulina Boborowska 608209758

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-11-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Gminne Przedszkole
pl. Kościuszki 44
42- 265 Dąbrowa Zielona
608209758

Komentarze

Wyślij wiadomość do Paulina Boborowska