Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

400. rocznica urodzin Jeana de La Fontaine'a - francuskiego bajkopisarza


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
miesiąc temu, wyświetleń 285


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizator:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Partnerzy konkursu:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  • Portal informacyjno-rozrywkowy www.czasdzieci.pl

Terminarz konkursu:

- przyjmowanie prac: do 15 października 2021 r.

- rozstrzygnięcie konkursu: 18 listopada 2021 r.
 

Cele konkursu:

- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci,

- poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik,

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
 

Warunki uczestnictwa:
 

1. Praca konkursowa ma być ilustracją do wybranej bajki La Fontaine’a.
 

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego.
 

3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3).

Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Każdy uczestnik lub grupa może przesłać max 2 prace.
 

4. Prace konkursowe:

  • prace plastyczne o formacieod A4 do A2, technika dowolna
  • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

      imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail, koniecznie tytuł bajki, do której powstała ilustracja

5. Nagrody:

  • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
  • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
  • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

6. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
 

7. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace.

Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).
 

8. Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

ul. Krupnicza 38

 31 – 123 Kraków

z dopiskiem: 400. rocznica urodzin Jeana de La Fontaine'a
 

Dodatkowe informacje można uzyskać : adres jw. tel. 430 00 15 w.215, 661 877 633

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl

 

UWAGA!

  • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów dla potrzeb konkursu.
  • Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością organizatora.
  • Prace konkursowe nie będą zwracane.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-15
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot