Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS PLASTYCZNY pt. ŚWIAT W KOLORACH JESIENI


Konkurs dodał(a) joanna zmarzly
tydzień temu, wyświetleń 603


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„Świat w kolorach jesieni”
 

TEMAT KONKURSU: ŚWIAT W KOLORACH JESIENI.
 

CELE KONKURSU:

-  rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

- zachęcanie do działalności twórczej,

 - rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci.
 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.
 

2. Termin dostarczania prac: do 15.10.2021 r.
 

3. Format pracy i technik: A4 , praca płaska lub przestrzenna.
 

4. Ilość prac z jednej placówki –  2.
 

5. Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność wykonania, twórczość.
 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac  na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu, placówki i na wystawie stacjonarnej.

7. Każda praca musi być opatrzona metryczką naklejoną z tyłu pracy, zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka,

- jego wiek,

- adres placówki,

- numer telefonu placówki,

-adres mailowy,

- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego z dzieckiem pracę (metryczkę prosimy przygotować komputerowo).

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia (załącznik nr 1).

Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „ŚWIAT W KOLORACH JESIENI”  I PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem
 i z jego promocją.                                                                                                 

                                               

                                                                           ....................................................

                                                                              Podpis rodzica/opiekuna 


9. Prace należy przesyłać na adres (liczy się data na stemplu pocztowym):
 

Publiczne Przedszkole a Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach

ul. Główna 50

44-144 Nieborowice

z dopiskiem: Konkurs plastyczny  „Świat w kolorach jesieni”
 

 Nagrody i dyplomy za I, II i III miejsce prześlemy pocztą. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone między 29.10. a 05.11.2021r. na www.blizejprzedszkola.pl i stronie internetowej przedszkola.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z koordynatorkami konkursu:

Joanna Zmarzły- joannazmarzly@gmail.com

Natalia Serafin –nat9265@gmail.com

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10.15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
Główna 50
44-144 Nieborowice
323327172

Komentarze

Wyślij wiadomość do joanna zmarzly