Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI


Konkurs dodał(a) ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA
2 miesiące temu, wyświetleń 528


Wpis został sprawdzony przez moderatora

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI LUB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO - BIORÓŻNORODNOŚĆ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI LUB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO - BIORÓŻNORODNOŚĆ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu – Anna Krzywicka-Ustrzycka.

II. Cele konkursu:

1. Zaprezentowanie ciekawych zdjęć wykonanych przez nauczycieli wraz z ich opisem;

2. Rozwijanie zdolności fotograficznych;

3. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody;

4. Promowanie i rozpowszechnianie bioróżnorodności województwa opolskiego wśród przedszkolaków.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć nauczyciele, którzy pracują w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie województwa opolskiego oraz nauczyciele, którzy pracują w przedszkolach poza woj. opolskim, ale są mieszkańcami tego regionu;
   
 2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla nauczycieli czynnych zawodowo;
   
 3. Z jednego przedszkola w konkursie może wziąć udział 2 nauczycieli;
   
 4. Udział w konkursie polega na wykonaniu zdjęcia fauny lub flory znajdującej się w województwie opolskim i dokonaniu opisu sfotografowanej bioróżnorodności;
   
 5. Z uwagi na to, że konkurs będzie opublikowany w lipcu na stronie Bliżej Przedszkola, zdjęcie można wykonać w okresie wakacyjnym;
   
 6. Tekst opisu sfotografowanej fauny lub flory powinien zawierać następujące elementy:nazwa sfotografowanej bioróżnorodności,
 • miejsce najczęstszego występowania,
 • cechy charakterystyczne wyglądu zewnętrznego,
 • czas kwitnienia – roślina,
 • rodzaj pożywienia – zwierzę,
 • długość życia,
 • zaznaczyć czy gatunek rośliny lub zwierzęcia jest chroniony,
 • inne cechy według uznania,
 • długość opisu ½ strony A4,
 • korzystając do opisu z zasobów Internetu proszę załączyć przypisy.

7. Czas trwania konkursu:

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia Zwycięzcy otrzymają informację na temat wygranej na zwrotny adres mailowy oraz wiadomość zostanie upubliczniona na stronie www.blizejprzedszkola.pl (zakładka społeczność – konkursy i wyniki);

9. Dla zwycięzców I-go, II-go, III-go miejsca  (może być sytuacja miejsc ex aequo) przewidziane są nagrody, które zostaną wysłane pocztą polską na adres wskazanego przedszkola lub miejsca zamieszkania. Przewidziane są również dyplomy-wyróżnienia, które zostaną nadesłane w formie skanów na adresy e-mailowe, a dla pozostałych osób dyplomy za udział w konkursie (również wysłane mailowo do samodzielnego wydruku).

10. Zdjęcie w formacie jpg nauczyciel wysyła na adres mailowy:

 

konkurs.pp54@wp.pldo dnia 17.10.2021 r. z tytułem „konkurs fotograficzo-przyrodniczy”, do e-maila uczestnik dołącza opis fotografii zapisany w formacie pdf.
 

11. Dodatkowo nauczyciel wypełnia zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych (skan lub zdjęcie), które również załącza w jednym mailu.

12. Do wysyłanego maila ze zdjęciem i jego opisem oraz zgodą nauczyciel załącza poniższe dane:

 • nazwa i dokładny adres przedszkola lub miejsca zamieszkania,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • tytuł zdjęcia,
 • dokładny adres mailowy do kontaktu z nauczycielem,
 • skan lub zdjęcie zgody nauczyciela na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych oraz na korzystanie i udostępnianie fotografii wraz z opisem przedszkolakom (załącznik 1).

13. Z powodu nieprzewidzianych okoliczności wyniki konkursu mogą być opublikowane w późniejszym lub wcześniejszym terminie.
 

14. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 

15. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych w tym adresu mailowego, imienia
i nazwiska, miejsca pracy oraz opcjonalnie miejsca zamieszkania w celach wynikających z organizacji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficzno-Przyrodniczego dla nauczycieli przedszkoli lub zamieszkałych na terenie woj. opolskiego „Bioróżnorodność województwa opolskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Dodatkowo wyrażam zgodę na rozpowszechnianie fotografii wraz z jego opisem przedszkolakom
z Przedszkola Publicznego nr 54 w Opolu.

  ………………..……….……………………………

              data i podpis nauczyciela

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-10-17
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Nauczyciele
Uwagi: adres mailowy do zgłoszeń lub pytań: konkurs.pp54@wp.pl

Organizator

Anna Krzywicka-Ustrzycka Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
Hubala 19
45-266 Opole

Komentarze

Wyślij wiadomość do ANNA KRZYWICKA-USTRZYCKA