Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wakacje moich marzeń"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Franas-Roszkowska
6 dni temu, wyświetleń 176


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci pt.:

„Wakacje moich marzeń”

 

Konkurs organizowany dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 174 w Łodzi

 2. Cele konkursu to:

 • Przybliżenie najmłodszym ciekawych miejsc na spędzenie wakacji

 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych

 • Rozwijanie zainteresowania podróżami po Polsce i świecie

 • Umiejętność przeniesienia swoich marzeń na kartkę papieru

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej, inwencji i wyobraźni twórczej

 • Integracja środowisk przedszkoli w całej Polsce

 

 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3-6 lat.
   
 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wybraną przez siebie techniką plastyczną.
   
 • Format prac: dowolny, praca płaska lub przestrzenna.
   
 • Konkurs odbywa się drogą internetową. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres:
   

k.molewska@pm174.elodz.edu.pl

w tytule: „Wakacje moich marzeń” do 18.06.2021 r.
 

 • Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace z danej grupy wiekowej w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) podpisane wg wzoru: (imię i nazwisko dziecka, wiek oraz placówka do której uczęszcza)
   
 • Dodatkowo każde zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (Załącznik nr. 1 do Regulaminu) zawierającą zgodę rodziców oraz zgodę nauczyciela. (scan lub zdjęcie)
   
 • Uczestnicy otrzymają niespersonalizowane dyplomy, ich opiekunowie podziękowania za udział w konkursie, które będzie można pobrać ze strony Przedszkola Miejskiego Nr 174 w Łodzi.
   
 • Organizator nie będzie wystawiał spersonalizowanych dyplomów oraz podziękowań dla uczestników konkursu.
   
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
   
 • Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i nauczycieli, na rzecz Organizatora oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację pracy konkursowej na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi.
   
 • Organizator powoła Komisję Konkursową do oceny prac. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowy 3 - 4 latki, 5 - 6 latki. W każdej grupie wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce. Przy ocenie prac najwyżej będzie punktowana samodzielność wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem, stopień trudności technik i staranność.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplom, a ich opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane pocztą.
   
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
   
 • Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22.06.2021 r. na stronie internetowej przedszkola.

 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie przedszkola.

 • Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
   

Serdecznie zapraszamy !

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 174 w Łodzi
Kusocińskiego 122a
94-054 Łódź
42 687 02 12

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Franas-Roszkowska