Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pałacyki małe i duże czyli tajemnice zamków Polski"


Konkurs dodał(a) Ewa Morawiec
tydzień temu, wyświetleń 109


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Pałacyki małe i duże czyli tajemnice zamków Polski”

 

 

 

 

Organizator: Przedszkole Pałacyk Malucha w Dębicy 

 

Patronat honorowy: 

 

 • Fundacja Warto Wierzyć

Ideą konkursu jest poznanie zabytkowych budynków w okolicy przedszkola oraz przedstawienie ich w formie pracy plastycznej 

– płaskiej lub półprzestrzennej. 

 

Adresaci konkursu: 

Dzieci z przedszkoli, oddziałów „zero” w szkołach podstawowych oraz placówek opiekuńczych. 

 

Cele konkursu: 

 • Pogłębianie wiedzy na temat zabytków Polski, 
 • Propagowanie postaw patriotycznych, 
 • Pobudzanie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
 • Doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik plastycznych, 

 

 

Temat pracy konkursowej: 

Tematem pracy konkursowej jest przedstawienie zabytkowego budynku (pałacu, zamku, baszty, dworu). Zaleca się, aby dodatkowym działaniem było przedstawienie dzieciom historii budynku, a także, w miarę możliwości – zobaczenie go na żywo. 

 

Warunki Uczestnictwa: 

 • Praca plastyczna związana z tematem organizowanego konkursu. 
   
 • Format pracy: maksymalnie A3. 
   
 • Technika pracy: dowolna – płaska lub półprzestrzenna. 
   
 • Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, maksymalnie 3 z jednej placówki, 
   
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia (załącznik 1), zgodę rodzica (załącznik 2) oraz metryczkę (załącznik 3).
   
 • Prace nie będą zwracane. Prawa do nich zyskuje Organizator. 
   
 • Prace należy złożyć (lub przesłać pocztowo) do dnia 15.06.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:  
   

Przedszkole Pałacyk Malucha 

ul. Prof. Gawrysia 12

39-200 Dębica 

z dopiskiem: „Pałacyki małe i duże - konkurs”
 

 • Wyniki ogłoszone zostaną w Dzień Królewny – 21.06.2021. Lista Laureatów zamieszczona zostanie na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych przedszkola (Facebook, Instagram). 
   
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

Kryteria oceny: 

 • Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:  dzieci 3-4-letnie, dzieci 5-6-letnie,
 • Ocena należeć będzie do komisji składającej się z przedstawicieli przedszkoli Pałacyk Malucha w Dębicy, Tarnowie i Rzeszowie. 
 • Kryteria oceny: 
  • zgodność z tematem, 
  • pomysłowość,
  • samodzielność wykonania, 
  • estetyka, 
 • Laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną nagrodzone. Upominki i dyplomy zostaną przesłane pocztą. 
 • Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie w formie mailowej – do samodzielnego wydruku.  

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

 • Administratorem danych uczestników Konkursu jest Przedszkole Pałacyk Malucha w Dębicy z siedzibą przy ul. Gawrysia 12, 39-200 Dębica. 
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane będą ? w celu przeprowadzenia Konkursu, ponieważ jest to niezbędne ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6 ust. lit b) RODO) oraz w celach informacyjnych i promocyjnych w związku z wyrażoną? zgodą (na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). 

UWAGI: 

 • Koszty przesyłki prac ponoszą? ich autorzy. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 • Wszystkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Konkursu:

Joanna Gazda-Pelc – 603 097 886

          

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

Ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Pałacyki małe i duże, czyli tajemnice zamków polski”

Organizowanego przez przedszkole Pałacyk Malucha w Dębicy

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

 

 

Imię i Nazwisko uczestnika:

……………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres placówki do którego uczęszcza dziecko:

……………………………………………………………………………………….

Numer telefonu, adres mailowy placówki: 

……………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko nauczyciela przygotowującego: 

……………………………………………………………………………………….

 

 

          

          

OS?WIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę? na udział mojego dziecka w konkursie.  Wyrażam zgodę          Nie wyrażam zgody* na nieodpłatną publikację danych mojego dziecka (imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwa przedszkola, do którego uczęszcza, uzyskane miejsce) w materiałach informacyjnych i promocyjnych, dotyczących konkursu i działalności Przedszkola Pałacyk Malucha w Dębicy, zamieszczanych na stronie internetowej organizatora, jego fanpage’u na Facebook’u oraz w mediach lokalnych.

* prosze? zaznaczyc? włas?ciwe

 ................................................................ 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych jest Przedszkole Pałacyk Malucha w Dębicy zlokalizowane przy ulicy Gawrysia 12,

39-200 Dębica. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, ponieważ jest to niezbędne ze względów organizacyjnych (na podstawie Art. 6 ust. lit b) RODO) oraz w celach promocyjnych w związku z wyrażoną zgodą (na podstawie Art. 6 ust. lit a) RODO). Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.

 

          

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami i przykleić na odwrocie pracy

METRYCZKA

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

 

…………………………………………………………………………………….

 

KATEGORIA WIEKOWA:

 

…………………………………………………………………………………….

 

NAZWA PLACÓWKI DO KTÓREGO UCZĘSZCZA DZIECKO:

 

…………………………………………………………………………………….

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Pałacyk Malucha
ul. Prof. Gawrysia, 12
39-200 Dębica
603097886

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Morawiec