Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

ZDROWIE NA TALERZU


Konkurs dodał(a) Katarzyna Stępień
tydzień temu, wyświetleń 221


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 50 W SOSNOWCU OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

 „Zdrowie na talerzu”

 

TEMAT KONKURSU: „Zdrowie na talerzu”

ADRESACI KONKURSU: Dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 

CEL KONKURSU:

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci

Nabywanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych

Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci

Promowanie twórczości dziecięcej

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

2. Technika wykonania pracy dowolna.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia wykonanej pracy najpóźniej do dnia 16.06.2021 r. na adres mailowy:

 

 zajaczki_4@interia.pl  

 

Rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 2 Mb.

3. Prace nie spełniające wymagań  regulaminowych nie będą oceniane.

4. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być zaopatrzona w metryczkę widoczną na pierwszej stronie pracy zawierającą: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres placówki,  imię i nazwisko opiekuna plastycznego.

5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna oraz zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.2021 r.

7.Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.p50sosnowiec.edupage.org w dniu 19.06.2021 r.

8. Autorzy najlepszych prac, którzy zdobędą I, II i III miejsce otrzymają  dyplomy na adres mailowy z którego zostały wysłane prace.

9. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 508 241 488, 798 471 144,  513 314 766


Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Stępień, mgr Marzena Brukiewa mgr Magdalena Ulewicz

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….

w konkursie plastycznym pt. „Zdrowie na talerzu” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio
z konkursem i jego promocją.

                                                                                    

………………………….............................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych  jest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl

Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio
z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowanie dyplomu, podziękowania.

W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłyneła dana praca.

Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e- mail organizatora konkursu.

 

…………………………................................

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-06-16
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 50
FRANCISZKAŃSKA 19
41-200 SOSNOWIEC

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Stępień