Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XVIII Przegląd Teatralno-Muzyczny "O Buławę Lajkonika"


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
3 tygodnie temu, wyświetleń 131


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizatorzy

- Urząd Miasta Krakowa

- Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Cel przeglądu:

- stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich dokonań i umiejętności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej uzdolnionej muzycznie i teatralnie

Uczestnicy

- niepełnosprawne dzieci, młodzież i dorośli w wieku od  5 – 105 lat

Warunki uczestnictwa i przebieg przeglądu

Prezentacja:

- wokalna powinna obejmować max. 2 piosenki

- muzyczna max. 2 utwory (do 10 min.)

- teatralna max. 35 min.

Prezentacje odbywać się będą w obecności widowni, a także przed profesjonalnym jury w sali teatralnej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.

Laureaci (w każdej kategorii) otrzymają Buławy Lajkonika oraz pamiątkowe dyplomy. Zostaną również zaproszeni do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. Planujemy finał w naszej siedzibie 27 maja br.

Soliści i zespoły spoza Krakowa mogą być warunkowo dopuszczeni do udziału w Przeglądzie, jednakże organizatorzy nie zapewniają zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyjazdem.

Warunki sceniczne i techniczne

Scena (o wymiarach 4,5m -szer. x 5,5m -gł.) na poziomie widowni z kurtyną i tłem (neutralna czarna kotara).

Prosimy o przyniesienie ze sobą niezbędnych rekwizytów. Istnieje możliwość wykorzystania elementów dekoracji, które szybko i łatwo można zamontować i zdemontować. Dysponujemy oświetleniem sceny oraz sprzętem nagłośnieniowym: mikrofonami, odtwarzaczem, rzutnikiem multimedialnym.

Terminy

Karty zgłoszenia i  krótki scenariusz prezentacji oraz informacje dotyczące osiągnięć zespołu, także ważne osiągnięcia indywidualne w zakresie przełamywania własnych słabości związanych z niepełnosprawnością, prosimy nadsyłać do 22 IV 2021 r.,

 

e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl

 

lub pocztą na adres:         

 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

ul. Krupnicza 38

31-123 Kraków

z dopiskiem: Buława Lajkonika

 

sekretariat CM, pok. 106 czynny w godz. 8.00 – 16.00, tel/fax: 430-00-15 wew. 226

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, przekażemy Państwu e-mailowo lub telefonicznie informacje dotyczące terminu Waszej prezentacji. Wszystkie występy odbywać się będą w sali teatralnej Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 od 27 do 30 kwietnia w godz. 10.00 – 12.30.

Spotkanie finałowe planujemy w naszej siedzibie 28 maja br.

 

UWAGA:

W razie utrzymującej się sytuacji pandemicznej i niemożności spotkań w CM prosimy przysyłać do nas nagrania prezentacji w formacie MP4 na adres; msurma@cmjordan.krakow.pl lub dostarczenie materiału na nośniku (pen-drive, płytka) zgodnie z terminarzem wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na publikację.

Decyzje ogłoszone przez jury w trakcie przeglądu konkursowego są ostateczne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Surma,

Zespół Promocji, Organizacji Imprez i Współpracy Międzynarodowej Centrum Młodzieży,

tel. 430-00-15, wew. 215, e-mail: msurma@cmjordan.krakow.pl

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego.

Informujemy, że:
1.    Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-04-22
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot