Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZY EMOCJE W OBIEKTYWIE


Konkurs dodał(a) Martyna Górkiewicz
2 tygodnie temu, wyświetleń 479


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Zapraszamy do udziału

w OGÓLNOPOLSKIM   KONKURSIE   FOTOGRAFICZNYM 

”EMOCJE W OBIEKTYWIE”

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie umiejętności dostrzegania specyfiki i wyjątkowości wieku przedszkolnego; 
  • odkrywanie cech osobowościowych dzieci 
  • promowanie pasji fotograficznych wśród opiekunów przedszkolaków.

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole „Tęczowe Kredki” w Plewiskach, ul. Fabianowska 100 62-064 Plewiska
 

2. Prace należy przesyłać w zabezpieczonej przed uszkodzeniami kopercie do dnia 05.03.2021 r. na adres:
 

Publiczne Przedszkole „Tęczowe Kredki” w Plewiskach

ul. Fabianowska 100

 62-064 Plewiska

z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „EMOCJE W OBIEKTYWIE”
 

3. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące emocje, przeżycia lub nastroje najmłodszych oraz sytuacje z nimi związane.  Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie techniką fotograficzną wyrazu twarzy, miny, gestów, pozy dzieci przedszkolnych. 
 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 

5. Każda z placówek może nadesłać dowolną ilość fotografii w formacie 10cm x 15cm lub 13cm x 20cm.
 

6. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: 

- tytuł zdjęcia,

- imię i nazwisko autora,

- imię i nazwisko, e-maila oraz nr tel. kontaktowego nauczyciela/opiekuna.
 

7.Kryteria oceny zdjęć konkursowych:

- praca zgodna z tematem konkursu, 

- walory artystyczne i estetyka fotografii, 

- nowatorski pomysł ujęcia tematu, 

- ogólny wyraz artystyczny. 
 

8. Zgłaszając prace, uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą osób (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola www.teczowekredki.pl.
 

9. Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
 

10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i wysłanie ich wraz z pracą konkursową.

11. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

12. Rozstrzygnięcie konkursu:

- za zajęcie I, II, III miejsca na adres placówki zostaną wysłane pocztą upominki dla dzieci oraz podziękowania dla nauczycieli

- wszystkim uczestnikom konkursu przesłane zostaną drogą elektroniczną dyplomy i podziękowania do samodzielnego wydruku.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.03.2021 r. na stronie blizejprzedszkola.pl oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach.


Koordynatorzy: 
nauczyciele Publicznego Przedszkola Tęczowe Kredki w Plewiskach 

Ewa Polna – Zamecka 

Klaudia Stawna

Martyna Górkiewicz

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Publiczne Przedszkole "Tęczowe Kredki" w Plewiskach
ul. Fabianowska 100
62-064 Plewiska
665174709

Komentarze

Wyślij wiadomość do Martyna Górkiewicz