Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Świąteczne czary-mary, czyli wielkanocna ozdoba"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Kowalska
tydzień temu, wyświetleń 322


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Miejskie nr 23

ul. Żeromskiego 105

90-547 Łódź

tel. 42 636-04-22

 

Koordynator konkursu: Agnieszka Kowalska, Joanna Kaczorowska

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci:

Kategoria I: 3-4 lata

Kategoria II: 5-6 lat

 

2. Na konkurs należy przekazać pracę wykonaną techniką dowolną. Produktem końcowym powinna być ozdoba wielkanocna. Zachęcamy, by przy wykonaniu prac zaangażowani byli rodzice przedszkolaków.

3. Prace muszą być obowiązkowo opatrzone danymi:

Imię i nazwisko autora

Wiek autora

Placówka, telefon, e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

4. Prace należy dostarczyć na adres w dniach 24.02.2021 r. - 26.03.2021 r. do: 
 

Przedszkole Miejskie nr 23

ul. Żeromskiego 105

90-547 Łódź

 

5. Specjalnie powołana komisja wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej, oraz prace wyróżnione.

Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, samodzielność, oryginalność oraz kreatywność.

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 30.03.2021r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola

7. Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

8. Prosimy o dołączenie do prac koperty ze znaczkiem zwrotnym.

9. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikacje zdjęć prac na stronie przedszkola.

10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

11.Do pracy musi być dołączone wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych do udziału w konkursie oraz oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu)

12.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.


Serdecznie zapraszamy!!!

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego,
pt. „Świąteczne czary-mary,czyli wielkanocna ozdoba”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) i umieszczenie zdjęcia pracy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi.

..............................…………………………….……………......... .............................................

(data i miejscowość) (podpis opiekuna uczestnika)

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………………… w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Łodzi.

..............................…………………………….……………......... .............................................

(data i miejscowość) (podpis opiekuna uczestnika)

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: aga_mac4@wp.pl

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 23
Żeromskiego 105
90-549 Łódź
536480800

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Kowalska