Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

MY ADVENTURE WITH ENGLISH


Konkurs dodał(a) Anna Dranka-Szot
7 dni temu, wyświetleń 122


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin

konkursu dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej z Krakowa i powiatu krakowskiego

konkurs realizowany jest pod hasłem

MY ADVENTURE WITH  ENGLISH

 

Organizator:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Partnerzy konkursu:

  • SPONSOR – Księgarnia BOOKLAND

 

Terminarz konkursu:

- przyjmowanie prac: do 10.02.2021 r.

- rozstrzygnięcie konkursu: luty 2021 r.

 

Cele konkursu:

- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci

- edukacja językowa

- poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, ciekawych materiałów oraz technik

- umożliwienie dzieciom prezentacji w formie scenicznej

 

Warunki uczestnictwa:

 

1. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: recytatorska, wokalna (prezentacja wiersza/wyliczanki lub piosenki w języku angielskim z elementami choreografii) oraz plastyczna  (plakat związany z wybranym tematem – np. family, food, animals, weather, toys, seasons of the year).

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3 szkoły podstawowej Krakowa i powiatu krakowskiego.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (3-4 l, 5-6 l, 7-9 l.)

4. Prezentacje recytatorskie i wokalne odbywają się indywidualnie. Prace plastyczne mogą  

    być wykonywane indywidualne oraz w grupach.

5. Prace plastyczne:

  • formatod A4 do A2, technika dowolna
  • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

      imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres,             

      opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

6. W przypadku prezentacji recytatorskich/wokalnych obowiązuje karta zgłoszenia (na końcu regulaminu).

7. Prezentację sceniczną oraz pracę plastyczną należy przesłać mailem na adres: adranka@cmjordan.krakow.pl do dnia 10.02.2021.

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

9. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane opiekunom laureatów (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

 

Nagrody:

  • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
  • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
  • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

 

10. Zgłoszenia:

Prace konkursowe oraz karty zgłoszenia wraz  z nagraniem prosimy przesyłać do 10.02.2021 r. na adres:

  

adranka@cmjordan.krakow.pl

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać : adres jw. tel. 430 00 15 w. 215, 661 877 633

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail:adranka@cmjordan.krakow.pl

 

 

 

UWAGA!

  • Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska oraz wizerunku Uczestników oraz Opiekunów dla  potrzeb konkursu.
  • Prace oraz prezentacje nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane,  pozostaną własnością organizatora.
  • Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS - MY ADVENTURE WITH  ENGLISH

 

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy:

 

..........................................................................................................................................

 

2. Nazwa placówki / adres, nr telefonu /:

 

..........................................................................................................................................

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, telefon, mail:

 

...........................................................................................................................................

 

4. Program występu:

 

Piosenka / wiersz / wyliczanka:  

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

    .............................                                                                         .....................................

              data                                                                                         podpis nauczyciela

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-02-10
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Dranka-Szot