Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Ozdoby choinkowe" - ogólnopolski konkurs dla dzieci


Konkurs dodał(a) WIOLA BUCZKOWSKA
2 tygodnie temu, wyświetleń 706


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„Ozdoby choinkowe”

- ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci

 

 

 

Organizatorem konkursu plastycznego skierowanego do dzieci od 3-6 lat jest Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,

- zachęcanie do zapoznania z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,

- wzbogacenie wiedzy na temat  tradycyjnych ozdób choinkowych i ich symboliki,

- promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- 3-4 lata,

- 5-6 lat.

2. Technika wykonania prac dowolna, format pracy dowolny.

3. Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:

- walory artystyczne i estetyczne,

- ciekawe przedstawienie tematu,

- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

4. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, w skład którego wejdą nauczyciele placówki.

5. Prace powinny być opatrzone na odwrocie załącznikami nr 1 i nr 2 oraz czytelną metryczką zawierającą informacje:

- imię i nazwisko autora,

- wiek autora,

- adres i  telefon placówki,

- e- mail placówki,

- imię i nazwisko nauczyciela kierującego do konkursu pracę.
 

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac. Zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac dzieci w celu promocji konkursu i placówki.
 

7. Prace z wypełnioną metryczką należy przesłać do 18 grudnia 2020 r. na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu

ul. Skwerowa 21

41-217 Sosnowiec

z dopiskiem: konkurs plastyczny, Wiola Buczkowska, Sara Janiga
 

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i podziękowania, które zostaną wysłane na wskazany adres mailowy.

 

Koordynatorzy konkursu:

Wiola Buczkowska

Sara Janiga

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka...................................................................................w konkursie plastycznym „Ozdoby choinkowe” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U2018r., poz. z. 1000).

 

 Miejscowość i data                                                                       Podpis rodziców

 

                                                                                                          (opiekunów prawnych)  

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

Ja.......................................................wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole Miejskie nr 36 w Sosnowcu) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e- mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Ozdoby choinkowe”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

 

Miejscowość i data                                                                            Podpis nauczyciela

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-12-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 36
SKWEROWA 21
41-217 SOSNOWIEC
503577708

Komentarze

Wyślij wiadomość do WIOLA BUCZKOWSKA