Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Przegląd prac - z ekologią za pan brat


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wankiewicz
rok temu, wyświetleń 597


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Z ekologią i ochroną przyrody za pan brat

- ogólnopolski przegląd prac plastycznych online

 

1. Przegląd prac o tematyce ekologicznej przeznaczony jest dla placówek przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych w całej Polsce.
 

2.  Organizatorem przeglądu online jest Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi.
 

3. Przegląd organizowany jest z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który przypada na 5.06.2020 r.
 

4. Tematyka przeglądu online związana jest z ekologią i dbaniem o ochronę przyrody.
 

5. Cele przeglądu:

 - rozwijanie wśród dzieci postaw ekologicznych wobec środowiska naturalnego

- kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne

- rozwijanie współpracy między przedszkolami i szkołami podstawowymi z całej Polski.
 

6. Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką plastyczną. Prace powinny zawierać metryczkę z następującymi danymi:  imię i nazwisko dziecka, wiek, pełną nazwę placówki i jej adres, imię i nazwisko nauczyciela. W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii Koronowirusa w Polsce – prace konkursowe wykonane mogą być w warunkach domowych.
 

7. Czas trwania przeglądu od 4.05.2020 r.  do 5.06.2020 r. 
 

8. Zdjęcia wykonanych przez dziecko prac należy wysłać na email

konkursy@pm192.elodz.edu.pl  
 

9. Wszystkie dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymają dyplomy, a nauczyciele  podziękowania.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Karta zgłoszenia – załącznik 1

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam udział   w przeglądzie :

 

Nazwa,  adres, telefon i adres e-mail placówki:

 

 …………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka: 

 

………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika:

 

…………………………………………………………………...…………

 

 

…………………………

(podpis nauczyciela zgłaszającego)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………..w celu organizacji oraz wzięcia udziału  w ogólnopolskim przeglądzie prac ,, Z ekologią i ochroną przyrody za pan brat organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi.

 

………………………………..  

(Data)             (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-06-05
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wankiewicz