Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA"


Konkurs dodał(a) Maria Natkowska
rok temu, wyświetleń 277


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Dołączone pliki:

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

1.Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.

2. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość.

3. Ukazanie wspólnego przeżywania codzienności w przedszkolu, na podwórku, na wycieczce, w domu...

4. Kształtowanie poprzez działalność plastyczną osobowości dziecka otwartej na drugiego człowieka.

5. Zaprezentowanie wrażliwości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowość.

6. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego.

 

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Placówka może przesłać maksymalnie 5 prac (w tym, co najmniej 2 dzieci niepełnosprawnych) w terminie do 27 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejskiego Przedszkola nr 33 im. J. Vanier w Płocku

ul. Padlewskiego 2

09-402 Płock

(z dopiskiem konkurs plastyczny ”Mój niepełnosprawny kolega”)
 

Warunki uczestnictwa

1. Technika i format prac: prace indywidualne, format A4 lub A3, technika prac dowolna  (z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).

2.  Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko i powinna na odwrocie zawierać metryczkę: tytuł, imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, adres placówki wraz z nr tel oraz e-mailem, województwo.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych na odwrocie pracy należy podać rodzaj niepełnosprawności (tylko do wiadomości komisji).

4. Do przesyłki należy dołączyć listę z wykazem autorów prac, tytułów i nazwisk nauczycieli opatrzony pieczątką szkoły lub przedszkola.

5. Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac.

6. Przetwarzanie danych osobowych: Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie złożonych prac i wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu (załączniki).

7.  Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki.

8. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody.

9.  Nagrody zostaną wręczone w dniu otwarcia wystawy lub przesłane pocztą wrazz dyplomami i podziękowaniami dla nauczycieli.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 kwietnia 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na facebooku Miejskiego Przedszkola nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku.

11.Wernisaż prac odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia na terenie przedszkola.
 

 Uwagi końcowe.

1.Prac nie należy zwijać. Prace nadesłane niezgodnie z regulaminem, zniszczone, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.

2. Prace nie mogą być podpisane z przodu, nie powinny też być naklejane na papier.

3.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu.

4.Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.

 Koordynator  konkursu na terenie przedszkola: Maria Natkowska ( 24 364 26 51)

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-03-27
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jean Vanier w Płocku
Padlewskiego 2
09-402 Płock
243642651

Komentarze

Wyślij wiadomość do Maria Natkowska