Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wielkanocne ozdoby


Konkurs dodał(a) Maria Apelt
miesiąc temu, wyświetleń 340


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

MIEJSCE PRZEDSZKOLE NR 23

UL. DĘBOWA 3

KATOWICE 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„OZDOBY WIELKANOCNE”

Konkurs skierowany jest do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego i trwa od 20.02 do 30.03. 2020 r.

 

 1. Do konkursu zapraszamy wszystkie dzieci i nauczycieli z fantazją.
   
 2. Celem naszego konkursu jest dobra zabawa. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych oraz uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
   
 3. Prosimy o prace indywidualne, jedna osoba może wykonać jedną pracę – format przestrzenny z użyciem różnorodnych materiałów.
 4. Prace prosimy dostarczać do 30.03.2020 do:
   

  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 23

  UL. DĘBOWA 3

  40-102 KATOWICE 

 5. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
   
 6. Laureaci konkursu będą powiadomieni telefonicznie.
   
 7. Oceny prac dokonają nauczycielki wraz z dziećmi z kółka plastycznego działającego w naszym przedszkolu.
   
 8. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik.
   
 9. Do każdej pracy prosimy dołączyć kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami oraz zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych uczestników konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach.
   
 10.  Dane osobowe uczestników pozyskane w trakcie konkursu nie będą udostępnione osobą trzecim.
   
 11.  Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego przedszkola.
   
 12.  Prace nie będą zwracane autorom.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

Organizatorzy konkursu: mgr Sylwia Czeszejko – Sołtysik oraz mgr Barbara Batko
tel. (32) 254-55-64

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko nauczyciela

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa i adres przedszkola

Nr telefonu

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ 2020

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

...................................................................................................................

 

Nazwa i adres przedszkola, którą uczestnik reprezentuje

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy i adres email uczestnika

 

...................................................................................................................

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE pt: „OZDOBY WIELKANOCNE”

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…..........................................................................................

….......................................................................................... (imię i nazwisko)

 

w konkursie pt: „Ozdoby wielkanocne” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 23
w Katowicach, ul. Dębowa 3 oraz na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole nr 23
w Katowicach danych osobowych mojego dziecka w celu umieszczenia nadesłanych tekstów na stronie internetowej przedszkola i innych portalach, z którymi przedszkole współpracuje.

 

 

…..........................................

 

Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

 

…..........................................

 

Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-03-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 23
Dębowa 3
40-102 Katowice
322545564

Komentarze

Wyślij wiadomość do Maria Apelt