Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs "Zimowy pejzaż"


Konkurs dodał(a) Klaudia Włoch
2 tygodnie temu, wyświetleń 435


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Cele konkursu:

1. Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;

2. Wzbogacenie wiedzy na temat zimy;

3. Dostrzeganie piękna zimy;

4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;

5. Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;

6. Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;

7. Promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

 

Regulamin
 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A3, techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko

pod kierunkiem nauczyciela.

3. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 • Komisja dokona oceny w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki, 5-6-latki.
 • W każdej kategorii wiekowej przyznane będą: I nagroda, II nagroda, III nagroda.

 7. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi:

- imię i nazwisko,

- wiek autora pracy,      

- nazwa i dokładny adres placówki,

- nr telefonu

- adres e-mail

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

 1. Prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 25.02.2020 r. do:

  Przedszkola Miejskiego nr 207

  ul. Piotrkowska 272

  90-361 Łódź

   
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych przedszkola.
   
 3. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, samodzielność wykonania, pomysłowość,  wrażenia artystyczne, estetyka wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.
   
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27.02.2020r. a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkolawww.blizejprzedszkola.pl/konkursy
   
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
   
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
   
 7. Wszyscy nauczyciele i dzieci otrzymają meilem podziękowania i dyplomy za udział w konkursie.
   
 8. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy  o właściwe zabezpieczenie prac.

 

 Osoby odpowiedzialne: Anna Karczewska i  Klaudia Włoch.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-02-25
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 207
ul.Piotrkowska 272
90-361 Łódź
661780798

Komentarze

Wyślij wiadomość do Klaudia Włoch