Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,MOJA PIERWSZA KSIĄŻKA''


Konkurs dodał(a) Bernadeta Sadlok
8 miesięcy temu, wyświetleń 755


Wpis został sprawdzony przez moderatora

CELE KONKURSU:

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  • uczenie szacunku do książek,
  • rozwijanie zdolności plastycznych,
  • kształtowanie pomysłowości i kreatywności dzieci,
  • wzmacnianie wiary we własne siły,
  • zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski.

2. Należy wykonać pracę plastyczną będącą ilustracją tytułową pierwszej książki dziecka.

3. Forma pracy - indywidualna.

4. Format pracy - A-4.

5. Technika prac - dowolna, płaska.

6. Każda praca musi mieć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł pierwszej książki, adres i numer telefonu przedszkola, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz jego numer telefonu. Na odwrocie pracy trzeba zamieścić zgodę rodziców dziecka na przetwarzanie danych osobowych zgodnie   z RODO.

                                       ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

                         .................................................................................................................

                                                               (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Moja pierwsza książka'' organizowanym przez Przedszkole Publiczne ,,Bajkowy Świat'' w Krakowie w celu umieszczenia danych osobowych i  pracy plastycznej mojego dziecka na stronie internetowej wyżej wymienionego przedszkola i na facebooku. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego przedszkola.

7. Każde przedszkole może wysłać maksymalnie 3 prace.

8. Prace będą oceniane w 3 kategoriach: 4-latki, 5-latki, 6-latki. W każdej kategorii wiekowej prace zostaną nagrodzone dyplomem i nagrodą rzeczową za zajęcie 1., 2., 3. miejsca.

9.Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja.

10. Kryteria oceny: walory artystyczne i estetyczne pracy, samodzielność wykonania, pomysłowość w ujęciu tematu.

11. Prace przejdą na własność organizatora.

12. Prace należy nadesłać do 14. lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:
 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ,,BAJKOWY ŚWIAT''

AL. 29. LISTOPADA 191/L9, 10

31-241 KRAKÓW

TEL: 695-609-112 (do osoby odpowiedzialnej za konkurs)
 

13. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

14. O wynikach konkursu laureaci będą powiadomieni telefonicznie oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej Przedszkola Publicznego ,,Bajkowy Świat'' w Krakowie i na facebooku 27. lutego 2020 r.

15.Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.

16.Biorąc udział w konkursie, uczestnik musi zaakceptować jego regulamin.

17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator.  Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-02-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ,,BAJKOWY ŚWIAT'
AL. 29. LISTOPADA 191/L9, 10
31-241 KRAKÓW
695-609-112

Komentarze

Wyślij wiadomość do Bernadeta Sadlok