Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

LAURKA DLA BABCI I DZIADKA


Konkurs dodał(a) Joanna Cieślar
8 miesięcy temu, wyświetleń 873


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE NR 5 W USTRONIU  ZAPRASZA DO UDZIAŁU

w  VI  Edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Plastycznego pt.

"LAURKA DLA BABCI I DZIADKA”


 

R e g u l a m i n:

1. Organizatorem konkursu jest  Przedszkole nr 5 w Ustroniu.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci 3-6 letnich.

3. Jego celem jest kształtowanie więzi międzypokoleniowej, kreatywne łączenie ciekawych materiałów i technik plastycznych oraz promocja twórczości dziecięcej.

4.Przedmiotem konkursu jest stworzenie indywidualnej pracy plastycznej zgodnej z podanym tematem. Dopuszcza się niewielkie wsparcie osoby dorosłej.

5. Technika plastyczna: collage - połączenie różnorodnych płaskich technik plastycznych, bez materiałów przyrodniczych i sypkich.

6. Format prac:  max A4 złożone na połowę , bez wpisywania życzeń.

7. Ilość prac nadesłanych z każdego przedszkola – max. 2 prace indywidualne.

8. Czas trwania konkursu:  13.01.2020 – 24.01.2020 r. (liczy się data stempla poczt.)

9. Jury ocenia oryginalne i pomysłowe zastosowanie różnorodnych technik  i materiałów plastycznych, estetyka i staranność wykonania. Werdykt Jury nie podlega odwołaniom.

10.Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

11. Z tyłu pracy prosimy o przyklejenie komputerowo wypełnionej Metryczki oraz  dołączenie Zgody rodzica – Załącznik nr 1 i 2.

12.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  terminowe przesłanie pracy wraz z podpisanymi  Załącznikami na adres Organizatora:


PRZEDSZKOLE NR 5

 Ul. Lipowska 127

43 - 45 USTROŃ

woj. śląskie

 z dopiskiem – „KONKURS”
 

13. Wyniki konkursu zostaną podane dnia 07.02.2020 na stronie portalu edukacyjnego  www.blizejprzedszkola.pl, w prasie lokalnej oraz na wystawie pokonkursowej  w siedzibie Organizatora.

14. N A G R O D Y: Jury wybierze trzy 1 miejsca . Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy pocztą. Jury może też przyznać wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział na wskazany adres mailowy.

15. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brane pod uwagę.

ZAPRASZAMY  GORĄCO DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

 

             

ZAŁĄCZNIK NR 1    -  METRYCZKA

(proszę wypełnić komputerowo)

Imię i Nazwisko dziecka

Nazwa i adres przedszkola

Mail i  telefon przedszkola

Opiekun

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  -  ZGODA RODZICA

(proszę zaznaczyć znakiem X)

’  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:…………………………………………………………..….

w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Laurka dla Babci  i Dziadka” zorganizowanego przez Przedszkole   nr 5 w Ustroniu.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie.

’ Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez Organizatora.

’  Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz w prasie lokalnej.

 

                                      ………………………………………………………………………

                                                          (data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-24
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

PRZEDSZKOLE NR 5
Lipowska 127
43-450 Ustroń
33 854 27 96

Komentarze

Wyślij wiadomość do Joanna Cieślar