Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Lokomotywą po Warszawie"


Konkurs dodał(a) Ewa Borowicz tydzień temu, wyświetleń 82


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLATYCZNY

 "Lokomotywą po Warszawie"

 

 

Cele konkursu:

 - promowanie dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczne;

 - czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych;

 - wyzwolenie naturalnej spontaniczności i rozbudzenie dziecięcej fantazji inspirowanej stolicą Polski.

 

 REGULAMIN:
 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 5 - 6 lat.
 

 2. Technika wykonania prac - dowolna, płaska ( bez materiałów sypkich), format A-3.
 

 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 2 prace.
 

 4. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, walory estetyczne.
 

 5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, wiek, dokładny adres przedszkola, telefon, e-mail, imię  i nazwisko opiekuna). Metryczka do pobrania w załączniku.
 

6. Prace należy nadesłać do 22 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 5

ul. Kwiatowa 1

22-100 Chełm

z dopiskiem "Konkurs plastyczny"
 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  29 stycznia 2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 5.
 

 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu  https://pm5chelm.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=25

 

9. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
 

 10. Dyplomy i upominki dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów nagrodzonych dzieci  zostaną przesłane pocztą.
 

 11. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział 
w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty A-4 wraz ze znaczkiem pocztowym.
 

 12. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział  
w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 

Organizator konkursu:

Dyrektor przedszkola – mgr Dorota Hurko

Koordynatorzy konkursu:

 Ewa Borowicz –borowiczewa@wp.pl

 Anna Wronka

 Sylwia Reszota

 Ewelina Piskorska

 

W temacie e-maila prosimy wpisać: "Konkurs plastyczny"

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie
Kwiatowa 1
22-100 Chełm
825652534
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Borowicz