Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pluszowy miś moim przyjacielem jest" - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Konkurs dodał(a) Mariola Kozyra tydzień temu, wyświetleń 419


Wpis został sprawdzony przez moderatora

„PLUSZOWY MIŚ MOIM PRZYJACIELEM JEST” 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

zorganizowany przez

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku we współpracy z Radą Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ

Cele konkursu:

- budzenie zainteresowania różnorodnością technik plastycznych;
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka;
- prezentacja talentów plastycznych.
 

Regulamin:


1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3,4,5-6-letnich;

2. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie portretu misia.                                                                                                      

3. Technika wykonania prac dowolna – płaska (prosimy nie stosować materiałów sypkich, makaronów itp).

4. Format pracy: A4 lub A3.

5. Ilość prac z placówki - 1.

6. Na odwrocie pracy prosimy przykleić wypełnioną metryczkę oraz przesłać zgodę rodzica,  stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu,  ponadto z przodu pracy prosimy o zamieszczenie  w prawym, dolnym rogu  etykiety zawierającej: imię, nazwisko, wiek autora, nazwę przedszkola i miejscowość, w której placówka się znajduje (wymiary etykiety  8x6cm);                                                                                                                                                                                       

7. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury, biorąc pod uwagę w szczególności samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem konkursu, kreatywność. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 3,4- latki oraz 5,6 –latki.

8. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.                                                                             

9. Prace należy przesyłać pocztą do 25 listopada 2019 r. na adres:

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku 

ul. Łączniczek 14

09-409 Płock

Z dopiskiem: konkurs - MIŚ

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 listopada 2019r.  Lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-nr6.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl                                                                      

11. Podziękowania i dyplomy otrzymają wyłącznie laureaci oraz ich opiekunowie.                                                                                                                                                         

12. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: mp06@zjoplock.pl

 

WZÓR METRYCZKI:

 

 

Konkurs plastyczny „Pluszowy miś moim przyjacielem jest”

 

Nazwisko i imię dziecka………………………………….………….………….

Wiek……………………..

Nazwa i adres placówki ………………………………………………………….

.……………………..……………………………………...……………………..……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela ……………………………………………………..

Nr telefonu do placówki …………………………….……………………………

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM „PLUSZOWY MIŚ MOIM PRZYJACIELEM JEST”

Proszę wstawić znak „X”

’  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………..………….. (imię i nazwisko dziecka) w konkursie plastycznym „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku w dniu 28.11.2019r.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” oraz publikacji listy laureatów na stronach internetowych wymienionych w Regulaminie. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych jest Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego:ido@zjoplock.pl
  3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pluszowy miś moim przyjacielem jest” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
  6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, do momentu zarchiwizowania listy laureatów zamieszczonej na stronach internetowych. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 

Data, Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-25
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Płocku
Łączniczek 14
09-409 Płock
Komentarze
Wyślij wiadomość do Mariola Kozyra