Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Zimowy pejzaż


Konkurs dodał(a) Monika Fabiszewska tydzień temu, wyświetleń 235


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM im. Jana Kochanowskiego w ALEKSANDRII

Zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Zimowy pejzaż”
 

CELE KONKURSU:

- dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;

- wzbogacenie wiedzy na temat zimy;

- dostrzeganie piękna zimy;

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;

- promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;

- kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;

- promowanie zainteresowań i talentów dzieci.
 

 REGULAMIN KONKURSU:
 

1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

5. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.

6. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.

7. Format pracy A4 lub A3.

8. Termin nadsyłania prac: 17.01.2020 r.

9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.

11. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z nauczycieli przedszkola oraz artystów plastyków.

12. Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy (podziękowania)  natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dyplomy (za udział) w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej przedszkola: https://zspaleksandria.pl/

13. Laureaci konkursu (miejsca od 1-3) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

14. Komisja konkursowa może przyznać do 5 wyróżnień w formie dyplomu.

15.Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w budynku przedszkola oraz w formie fotogalerii na stronie internetowej ZSP w Aleksandrii.

16. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 stycznia 2020r. a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz na stronie internetowej przedszkola http://zspaleksandria.pl/

17. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ul. Gościnna 130

42-274 Konopiska

z  dopiskiem Konkurs „Zimowy pejzaż”


 

Organizatorzy:  Monika Fabiszewska, Aneta Pełka, Tatiana Nocoń

Kontakt:

e-mail: monikafabiszewska1@gmail.com

nr telefonu: 34-3283-028


 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-17
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Im Jana Kochanowskiego W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ALEKSANDRII
Gościnna 130
42-274 Konopiska
34-3283-028
Komentarze
Wyślij wiadomość do Monika Fabiszewska