Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Jesienna zakładka


Konkurs dodał(a) Beata Woźniczko
rok temu, wyświetleń 495


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu  serdecznie zaprasza  do wzięcia udziału  w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem 

„Jesienna zakładka”

 

I. CELE KONKURSU:

1. Propagowanie czytelnictwa  „rodzinnego”

2. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne z rodzicami wykonanie zakładki

3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

4. Rozwijanie zdolności plastycznych

5. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

II. REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców.

2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

3. Technika plastyczna dowolna, format dowolny.

4. Każda praca powinna być wpisana na karcie zgłoszeniowej (imię i nazwisko wykonawców dziecko, mama, tata, wiek dziecka i grupa przedszkolna adres placówki  oraz e-mail ).  Załącznik nr 1.

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych. Załącznik nr 2

7. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej organizatora oraz na udział w wystawie organizowanej na terenie placówki.

8. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu.

III. RAMY CZASOWE KONKURSU:

1. 05.11- 22.11.19 r - wykonanie i przekazanie prac do konkursu

2. 25.11.19 r. - wystawa na korytarzu przedszkola oraz głosowanie na trzy najpiękniejsze zakładki.

3. 26.11.19 r. – przesłanie wszystkim uczestnikom konkursu dyplomów oraz podziękowań dla

                         wychowawców na adres mailowy. Autorzy trzech  nagrodzonych prac  

                         otrzymają nagrody rzeczowe.
 

Prace należy przesłać na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 59

Ul. Długosza 11a

41-219 Sosnowiec

 

IV. ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Miejskie nr 59

Ul. Długosza 11a

41-219 Sosnowiec

 

Koordynatorzy:

Marta Winckiewicz

Beata Kowalczyk

 

 

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa

Imię

i Nazwisko dziecka

Wiek

Adres placówki

Adres e- mail

Nazwa grupy przedszkolnej

Imię                        i Nazwisko wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………. w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Jesienna zakładka” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 59 w Sosnowcu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających  z organizacji wystawy zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833 z poen.zm.)

 

                                                                                            ……………….………….

                                                                                                 Podpis rodzica

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 59
Długosza 11a
41-219 Sosnowiec
32 2638100

Komentarze

Wyślij wiadomość do Beata Woźniczko