Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI PT. "MATEMATYKA DLA SMYKA


Konkurs dodał(a) Katarzyna Starczewska tydzień temu, wyświetleń 294


Wpis został sprawdzony przez moderatora

     Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski.

      Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie zaprasza do udziału w konkursie na pomoc do edukacji matematycznej ( pomoc ma służyć do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym) wraz z opisem zabawy.

Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli,
 • wzbogacenie zasobu bazy dydaktycznej nauczycieli,
 • umożliwienie nauczycielom dzielenia się swoimi pomysłami.
   

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest  Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie
 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
 

3. Organizator przewiduje 3 nagrody główne dla nauczycieli za najciekawsze pomoce do zajęć matematycznych.
 

4. Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać na odwrocie metryczkę wypisaną drukowanymi literami z następującymi informacjami:

- Imię i nazwisko autora

- Nazwa i adres placówki

- E-mail

- Telefon kontaktowy
 

5. Termin nadsyłania prac: do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace wysyłamy na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie

ul. Moniuszki 11

05-820 Piastów

Tytuł: Konkurs matematyczny
 

6. Najciekawsze pomoce zostaną wyłonione  do 14 lutego 2020r. przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
 

7. Organizator zapewnia przesłanie wszystkim nauczycielom biorącym udział w konkursie podziękowania w formie elektronicznej do 01.04.2020 r.
 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http.www.blizejprzedszkola.pl w zakładce konkursy do dnia 14 lutego 2020r.
Autorzy 3 pomocy uznanych przez komisję konkursową za najciekawsze oprócz podziękowań otrzymają nagrody.
 

9. Kryteria wyboru najlepszej pomocy to:

 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • wartość merytoryczno-dydaktyczna,
 • estetyka wykonania.
   

10. Prace konkursowe nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów.
 

11. Wymagane jest przesłanie czytelnie wypełnionych załączników.

 • Załącznik nr 1

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Organizatorki:

Katarzyna Starczewska

Eliza Pruchniak

Katarzyna Włodarczyk

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...

 

1. Akceptuję regulamin Konkursu „Matematyka dla smyka” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie .

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Piastowie w celu uczestnictwa w Konkursie „Matematyka dla smyka”.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie

 

………………………                                                                      ……………..............

 Miejscowość, data                                                                       Czytelny podpis uczestnika

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie
Moniuszki 11
05-820 Piastów
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Starczewska