Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Guzikowy Świat III edycja


Konkurs dodał(a) Gosia M&M 2 tygodnie temu, wyświetleń 473


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski Przedszkolny Konkurs Plastyczno – Techniczny 

Guzikowy Świat” III edycja

Cele konkursu:

- rozbudzanie wyobraźni dzieci oraz ich własnej kreatywności

- doskonalenie sprawności manualnej podczas pracy z guzikami i innymi materiałami


WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Specjalne nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
   
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno – technicznej z guzików. Tematyka, format i wielkość pracy dowolne. Dopuszczamy zarówno prace płaskie, półprzestrzenne jak i przestrzenne. Jedyną wytyczną do wykonania pracy jest to, aby w większości była wykonana z guzików.
   
 3. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
   
 4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym.
   
 5. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace.
   
 6. Organizator dopuszcza możliwość wykonania pracy przez dzieci przy współpracy z ich rodzicami, a także przez dzieci wraz z nauczycielami przedszkola. Istotne jest jednak to, by możliwie jak największy wkład w wykonanie pracy pochodził od dziecka.
   
 7. Każda praca powinna zawierać komputerowo wypełnioną metryczkę  oraz  zgodę rodzica – Załącznik nr 1 i 2
   
 8. Prace powinny być dostarczone na adres Organizatora konkursu: 

Przedszkole Specjalne nr 2 

ul. Swobodna 59 

41-303 Dąbrowa Górnicza


w terminie do 20.11.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs Przedszkolny „Guzikowy Świat”. 
 

9. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. 
 

11. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w dn.  27.11.2019r. Planowane jest przyznanie nagrody za I, II i III miejsce. Jury konkursowe zastrzega sobie także prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. Wyniki konkursu oraz fotorelacja z niego zostaną opublikowane w zakładce przedszkola na stornie internetowej naszego Ośrodka: http://www.osw.dabrowa.pl
 

12. Jeśli chcą Państwo otrzymać dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursie oraz podziękowania dla nauczycieli, pod kierunkiem których zostały wykonane prace, to prosimy o dołączenie koperty A4 (nie mniejszej) z naklejonym znaczkiem i wypisanym adresem zwrotnym.
 

13. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: magdalena.tyrchan@gmail.com

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją  niniejszego regulaminu.


Koordynatorzy konkursu: mgr Małgorzata Marut

                                          mgr Magdalena Tyrchan

 

ZAŁĄCZNIK NR 1    -  METRYCZKA           

imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………

wiek dziecka:…………………………………………………………………

nazwa placówki:…………………………………………………………………

adres placówki:…………………………………………………………………

mail kontaktowy:…………………………………………………………………

imię i nazwisko opiekuna:…………………………………………………………………

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  -  ZGODA RODZICA

Jako ustawowy opiekun wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

..........................................................................................................

/ imię i nazwisko dziecka/

w III edycji Ogólnopolskiego Przedszkolnego Konkursu Plastyczno - Technicznego

pt. „Guzikowy Świat” organizowanego  przez Przedszkole Specjalne nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu oraz na publikację jego danych na stronie ośrodka http://www.osw.dabrowa.pl w formie wyników konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż moja zgoda może zostać cofnięta  w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres siedziby Organizatora.

 

                                              …………………..…….………………….……………

                                                 data  i  czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Specjalne nr 2
swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
Komentarze
Wyślij wiadomość do Gosia M&M