Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski projekt edukacyjny


Konkurs dodał(a) Anna Sankowska
7 miesięcy temu, wyświetleń 550


Wpis został sprawdzony przez moderatora

     Z działalnością wychowawczą i dydaktyczną przedszkola  nierozerwalnie związane jest rozbudzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji. Treści te niosą ze sobą wiele wartości ważnych dla życia i kształtowania osobowości dziecka oraz rozwijania postaw młodych ludzi. Patriotyzm to dziś na powrót ważna sprawa, szczególnie z okazji obchodzonej niedawno 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

   Projekt ,,Przedszkolaków podróże małe i duże” ma za zadanie umacniać więź ze swoją ,,małą ojczyzną” i całym narodem.

    Projekt jest zgodny z  Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Cele ogólne:

· Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i  tradycje Polski.

· Kształtowanie tożsamości narodowej.

 Cele szczegółowe:

  • Poznanie miast i zabytków Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków.
  • Umacnianie  więzi rodzinnych.

TERMIN PROJEKTU:

październik 2019 r.  – czerwiec 2020 r.

 

UCZESTNICY:

Dzieci i rodzice

 

 OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

1. Termin

Realizacja projektu odbywa się według harmonogramu.

2. Wybór miejscowości

   Rodzic z dzieckiem wybierają miejscowość do prezentacji .

3. Zapoznanie się z tradycjami, zwyczajami, obrzędami ludowymi z wybranego regionów Polski

     Rodzic przekazuje dziecku informacje nt. wybranego regionu,  pokazuje ilustracje, zdjęcia, zapoznaje je z tradycjami, legendami , ciekawostkami.  Może wykorzystać  do tego celu albumy, atlasy, książki, widokówki, informacje zawarte w internecie, własne doświadczenie lub zorganizować wspólną wycieczkę.

4. Zebranie najważniejszych i najciekawszych informacji

   Rodzic i dziecko ustalają które informacje, w jakiej formie i przy użyciu jakich środków (notatka, zdjęcia, samodzielne opowiadanie) będą przekazane innym dzieciom podczas prezentacji w przedszkolu.

5. Wykonanie rysunku nt. wybranego miejsca.

    Dziecko wykonuje rysunek związany z wybranym miejscem (charakterystyczna budowla, symbol itp.)

6. Prezentacja

  Dziecko przy pomocy nauczyciela w oparciu o przygotowane materiały prezentuje dzieciom zdobyte informacje nt. wybranego z rodzicem regionu. Wykorzystuje do tego celu mapę.

 

Szczegóły i deklaracja udziału na  https://www.facebook.com/groups/485921068866484/

 

Anna Sankowska

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-06-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: Potwierdzeniem realizacji projektu jest przesłanie przykładowych zdjęć dziennika podróży na facebookową grupę.

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 4 Fantazja w Łukowie
Klimeckiego 14
21-400 Łuków
600113963

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Sankowska