Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny - piękno świata


Konkurs dodał(a) Anna Bronowska
7 miesięcy temu, wyświetleń 371


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.

„Piękno świata – najciekawsze techniki plastyczne”

§ 1 Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
 • rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości.

§ 2 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 17 Sióstr Służebniczek w Krakowie.

§ 3 Zasady uczestnictwa

 • konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 l. oraz 5 i 6 l;
 • z udziału w Konkursie wyłączone są dzieci, będące wychowankami Organizatora Konkursu;
 • prace mają być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna;
 • zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej techniką plastyczną dowolną – płaską w formacie nie większym niż A4;
 • z grupy można przesłać maksymalnie dwie prace;
 • przesłane prace powinny być opatrzone następującymi danymi (wydruk komputerowy):
   
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca,
 • adres mailowy opiekuna/ nauczyciela bądź adres mailowy placówki,
 • dokładny adres placówki,
 • udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu;
 • uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych w celach promocyjnych w ramach działań prowadzonych przez Organizatora Konkursu. (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.);
 • prace przechodzą na własność Organizatora w celu promocji konkursu;

§ 4 Ocena prac konkursowych

 • prace należy wysłać na adres przedszkola do 21.11.2019 r.
   

Przedszkole Nr 17 Sióstr Służebniczek

ul. Kordylewskiego 14

31-542 Kraków


tel.: 12 411 43 39

Z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”

 • o wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora; jury weźmie pod uwagę:
   
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • staranność wykonania pracy.

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola www.p17.pl/en
 • rozesłanie dyplomów dla każdego uczestnika, który załączy kopertę z adresem zwrotnym oraz przyklejonym znaczkiem nastąpi do 10.12.2019r.
 • w przypadku braku adresu, dyplom zostanie przesłany mailowo.

§ 6 Uwagi

 • przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie ich na wystawie przedszkola oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej Przedszkola Nr 17 Sióstr Służebniczek www.p17.pl/en;
 • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin;
 • dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim;
 • Koordynator konkursu: Anna Bronowska.

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele
Uwagi: Koordynator: Anna Bronowska

Organizator

Przedszkole Nr 17 Sióstr Służebniczek
Kordylewskiego 14
31-542 Kraków
12 411 43 39

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Bronowska