Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Plastyczny "MOJA MAŁA OJCZYZNA W JESIENNYCH KOLORACH"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kanik miesiąc temu, wyświetleń 452


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 31 w Bielsku- Białej

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„MOJA MAŁA OJCZYZNA W JESIENNYCH KOLORACH”

 

I Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywanie różnorodności piękna naszego kraju,
 • wyrażanie własnych obserwacji z najbliższego środowiska w formie prac plastycznych,
 • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

 

II Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
   
 2. Format pracy A4.
   
 3. Technika pracy plastycznej dowolna – płaska.
   
 4. Prace będą oceniane pod względem samodzielności i estetyki.
   
 5. Każda praca powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). W przypadku  braku zgody prace nie będą oceniane.
   
 6. Przyjmowane będą maksymalnie 3 prace z danej placówki.
   
 7. Prace prosimy dostarczać osobiście lub wysłać pocztą do dnia 20.11.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   

Przedszkole nr 31

ul. Pocztowa 24 a

43-309 Bielsko-Biała
 

8. Nauczyciele, zainteresowani otrzymaniem podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu, proszeni są o dołączenie koperty zwrotnej z adresem placówki i nazwiskiem nauczyciela oraz znaczka pocztowego (zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej).

9. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: promyczek.przedszkolny@gmail.com.

10. Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.

 

III Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 04.12.2019 r. na stronie internetowej przedszkola p31.eu oraz na stronie blizejprzedszkola.pl.
 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy oraz zaproszenie naŚwiąteczne Przedstawienie organizowaneprzez Przedszkola nr 31 w Bielsku- Białej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych    mojego dziecka …........................................................................... w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „MOJA MAŁA OJCZYZNA W JESIENNYCH KOLORACH” organizowanym przez Przedszkole nr 31  w Bielsku- Białej w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej przedszkola p31.eu oraz blizejprzedszkola.pl, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

 

                                                                           ……………………………………

                                                                          (data, podpis rodziców/opiekunów)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 31
Pocztowa 24a
43-309 Bielsko-Biała
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Kanik