Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Zwierzaki figuraki"


Konkurs dodał(a) Ilona Miłoszewska 3 tygodnie temu, wyświetleń 477


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.

"Zwierzaki figuraki”

 

REGULAMIN  KONKURSU:

1.      Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku  3 - 6 lat.

2.      Czas trwania konkursu 21.10.2019 r.  – 22.11.2019 r.

3.      Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności dzieci poprzez zainspirowanie się figurami geometrycznymi,

- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- wymiana doświadczeń plastycznych.

 

4.      Przyjmujemy prace tylko indywidualne.

5.      Forma pracy plastycznej A4.

6.      Technika wykonania prac jest dowolna – płaska.

7.      Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 3 prace.

8.      Pod uwagę w ocenie prac będzie brana:

- samodzielność

- pomysłowość

- estetyka

- wrażenie artystyczne

9.      Wyłącznie na odwrocie pracy prosimy o podanie następujących danych:

tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka; numer telefonu przedszkola, dokładny adres przedszkola,

 imię i nazwisko opiekuna, e-mail placówki / nauczyciela (bardzo ważne! - dyplomy dla uczestników zostaną wysłane

e-mailem).

10.    Termin składania prac – 22.11.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

11.    Rozstrzygnięcie konkursu –29.11.2019 r.

12.    Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

im. ,,Baśniowej Krainy” w Mielcu

ul. Pisarka 23

39-300 Mielec

woj. podkarpackie

Z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny -  „Zwierzaki figuraki”

 

13.    Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

14.    Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

15.    Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.

16.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl.

17.    W konkursie zostanie nagrodzone I, II i III miejsce dla dzieci 3-4 lat,  I, II i III miejsce dla dzieci 5-6 lat, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy wysłane e-mailem.

18.    Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych  w celu popularyzacji konkursu.

19.    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i  na stronach internetowych.

20.    Dodatkowych informacji udziela:

Ilona Miłoszewska: ilonka861@wp.pl            

                Organizatorzy:

                Ilona Miłoszewska

                Anna Brach

                Magdalena Trojanowska

                Agnieszka Romanek

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 9 im."Baśniowej Krainy"
ul.Pisarka23
39-300 mielec
889292865
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ilona Miłoszewska