Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs matematyczny


Konkurs dodał(a) Dorota Kubiak
8 miesięcy temu, wyświetleń 576


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA POMOC EDUKACYJNĄ DO ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH  

,,MATEMATYKA DLA SMYKA"
 

ORGANIZATOR: Przedszkole nr 16,

                            ul. Szarotki 1

                              62-510 Konin

KOORDYNATORKI: Hanna Matuszak, Marzena Prusak, Dorota Kubiak 

CEL KONKURSU:

Rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
   
 2. Konkurs obejmuje swoim zakresem własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej (forma dowolna).
   
 3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (wydrukowaną)  imię i nazwisko autora, email, nazwa i adres placówki.
   
 4. Prace należy przesyłać na adres:

  PRZEDSZKOLE NR 16 IM.J.BRZECHWY

  UL.SZAROTKI 1

  62-510 KONIN

  z dopiskiem: KONKURS MATEMATYCZNY
   

 5. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie bądź wyróżnienie na podany adres mailowy.
   
 6. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, kreatywność , trwałość wykonanej pomocy dydaktycznej.
   
 7. Termin nadsyłania prac: 20 istopad 2019 (decyduje data stempla pocztowego)
   
 8. Nadesłanie prac jest równoczesne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.
   
 9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu
   
 10. Wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie przedszkola

  www.przedszkole16.konin.pl w zakładce KONKURSY  (do końca listopada 2019)

   

  Załącznik nr 1

  Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie „Konkurs Matematyczny – Matematyka dla Smyka” we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia  i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie do wglądu podanych danych.

   

  …………………………………                                                          …………………………………………………              Miejscowość, data                                                                           Czytelny podpis autora pracy

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019.11.20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy
Szarotki 1
62-510 Konin
63 245 00 70

Komentarze

Wyślij wiadomość do Dorota Kubiak