Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Dogrzać serca jesienną nutką


Konkurs dodał(a) Agnieszka Jakoby
8 miesięcy temu, wyświetleń 518


Wpis został sprawdzony przez moderatora


1. Organizator

 

Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Nutki u Babci Ani” w Bydgoszczy

 

Agnieszka Jakoby

kontakt:  515 682 936

e-mail: kolorowe.nutki@wp.pl

 

2. Cele konkursu:

Kształtowanie empatii oraz odpowiedzialności za los zwierząt.

Popularyzacja  piosenki dziecięcej i przedszkolnej.

Integracja środowisk przedszkolnych.

 

3. Uczestnicy konkursu

1.Konkurs adresowany jest do dzieci 3-6-letnich, uczęszczających  do przedszkola.

2. Z każdej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie 3 podmioty wykonawcze (solistów, albo zespoły maksymalnie 3-osobowe).

3. W czasie trwania konkursu dziecko jest pod opieką nauczyciela lub rodzica (prawnego opiekuna).

 

5. Termin i miejsce konkursu

1. Konkurs  odbędzie się w dniu 20.11.2019 r. od godziny 9:00  do 12:00, w Sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Gdańska 20 w Bydgoszczy.

 

6.  Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z bydgoskich przedszkoli.

2. Każdy podmiot wykonawczy prezentuje jedną  piosenkę.

3. Organizator zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania płyt CD, fortepian, natomiast uczestnicy zadbają o podkład muzyczny  prezentowanych utworów.

4. Podkładem muzycznym może być nagranie  na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD, albo muzyka na „żywym instrumencie”.

5. Zgłaszając uczestnika konkursu  rodzic (opiekun prawny),  wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz w materiałach związanych z konkursem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia oraz podkładu muzycznego do 12 listopada 2019 r.

 

7. Kryteria oceny

1. Dobór repertuaru.

2. Interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.

3.Wrażenia artystyczne.

4. Muzykalność i warunki głosowe wykonawcy.

 

8. Jury

1.Prezentacja dzieci oceniana będzie przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora.

3. Jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz przyzna wyróżnienia.

9. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

9. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie I, II, III miejsca.

2. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy oraz  upominki.

 

10. Ustalenia końcowe

1. Kolejność przesłuchania zostanie podana w dniu konkursu.

2. Zgłoszenie do  udziału w konkursie  należy przesłać do dnia 12 listopada 2019 r. na adres:

 

e-mail: kolorowe.nutki@wp.pl

z imieniem i nazwiskiem opiekuna

 

3. Opiekun wykonawcy dostarcza w dniu konkursu zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział  dziecka w konkursie.

4. Wszystkie kwestie sporne, nieujęte w regulaminie  rozstrzygać będzie Organizator konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-12
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Nutki u babci Ani
Paderewskiego 2
85-075 Bydgoszcz
515682936

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Jakoby