Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II edycja


Konkurs dodał(a) Dorota Puczka
9 miesięcy temu, wyświetleń 392


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

II edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego 

„Dawna polska wieś”

 

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest  Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie

Cele konkursu:

 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych);
 • zapoznanie i zainteresowanie dzieci obrzędami ludowymi
 • promocja i prezentacja uzdolnionych plastycznie dzieci
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
 • poznanie zabytków, tradycji, strojów ludowych, architektury dawnej wsi
 • kształtowanie postaw patriotycznych

3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 

 • konkurs adresowany jest do dzieci od 3 do 6 lat
 • rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach 3-4 latki , 5-6 latki
  technika wykonywanych prac jest dowolna
 • praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko

 

4. Format pracy A4, A3.
 

5. Ilość prac z każdej placówki: 3 (tylko prace indywidualne).
 

6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię
i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres i nr telefonu placówki, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca, załączniki nr 1 i 2.
 

7. Kryteria oceny :samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.
 

8. Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienia.
 

9. Oceny dokona niezależne jury.
 

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 18.10.2019 r.(liczy się data stempla pocztowego).
 

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.10.2019 r.

 października br., o wynikach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki: http://chotylow.com.pl/ oraz na stronie Bliżej Przedszkola
 

12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od zgłoszenia wyników. Wszystkie dzieci
 i nauczyciele dostaną podziękowania w formie elektronicznej.
 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.
 

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.
 

15. Prace należy przesłać na adres:

 

 Przedszkole Samorządowe 

 ul. Piszczacka 50

21-530 Piszczac

woj. lubelskie
 

z dopiskiem „Dawna Polska Wieś”

16. Organizator nie bierze udziału w konkursie. 

17. Osoby odpowiedzialne:

1.Dorota Puczka  tel.504 929 893

2.Aleksandra Chimicz 

3.Anna Kuzina

 

Życzymy powodzenia!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dawna Polska wieś” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wykorzystanie prac laureatów w kalendarzu okolicznościowym i wystawach pokonkursowych.

 

...............................................                                                                    .......................................................

     (miejscowość i data)                                                                                     (podpis rodzica/ opiekuna)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka                        ...........................................................................................................................................        (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w konkursie plastycznym Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Dawna Polska wieś" organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki, umieszczenia danych laureatów w kalendarzu oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie
Piszczacka 50
21-530 Piszczac Chotyłów
504929893

Komentarze

Wyślij wiadomość do Dorota Puczka