Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"JESIENNY LAS"


Konkurs dodał(a) Joanna Bajer tydzień temu, wyświetleń 1062


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole Publiczne w Wołczynie zaprasza do udziału w V edycji

 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego p.t.

„JESIENNY LAS”

Cele konkursu:

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- kształtowanie świadomości dzieci, iż las jest domem zwierząt,

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyobraźni oraz kreatywności dzieci.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony  jest dla dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat, obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie.

2. Format prac A-4.

3. Technika prac dowolna - płaska.

4. Prace powinny być opatrzone na odwrocie załącznikami nr 1 i nr 2 oraz czytelną metryczką zawierającą informacje:

- imię i nazwisko autora

- rok urodzenia autora,

- adres, telefon, e-mail placówki,

- imię i nazwisko nauczyciela kierującego do konkursu pracę.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie

 

                    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………..

w konkursie plastycznym „Jesienny las” organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).  

                            ……………………………                                       ...... ……………………………..

                                Miejscowość i data                                        Podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

                Zgoda nauczyciela  na przetwarzanie danych osobowych

Ja….…………………………………………...wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole Publiczne w Wołczynie) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Jesienny las”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

                               ……………………..                                                  …………………………………

                               Miejscowość i data                                                           Podpis nauczyciela

 

 

5. Każda placówka może przesłać do udziału w konkursie maksymalnie                                                                                          2 prace indywidualne.

6. Prace należy przesyłać na adres:

 

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

ul. Sienkiewicza 1

46-250 Wołczyn

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

 do dnia 31 października 2019 r.

 

7. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury.

8. Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to: 

- walory artystyczne i estetyczne, 

- ciekawe przedstawienie tematu, 

- prawdopodobieństwo samodzielności wykonania pracy przez dziecko.

9. Dyplomy oraz upominki dla laureatów konkursu zostaną przesłane pocztą.

10. Podziękowania za udział w konkursie dla dzieci oraz nauczycieli   zostaną przesłane wyłącznie drogą e-mailową na wskazany w metryczce adres.

11. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl.

 

Koordynatorzy konkursu: 

Agata Drwal, e-mail: agata719@wp.pl

Joanna Bajer, e-mail: jbarczysia123@gmail.com

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole Publiczne w Wołczynie
Sienkiewicza 1
46-250 Wołczyn
774188385
Komentarze
Wyślij wiadomość do Joanna Bajer