Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "Jestem Małym Ratownikiem"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Mucha
rok temu, wyświetleń 358


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić dzieci z całej Polski do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM”

Cele konkursu:

  • rozwijanie i wzbogacanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych dzieci;
  • upowszechnienie idei niesienia pomocy innym;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych;
  • utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Regulamin:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-6 letnich;
  • Ilość prac: maksymalnie 4 prace z jednej placówki;
  • technika i forma prac dowolna;
  • praca indywidualna;  
  • każda praca  powinna posiadać metryczkę zawierającą (imię, nazwisko dziecka, telefon i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz zgodę rodzica /opiekuna prawnego z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru  (załącznik nr 1);
  • prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury;

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora.

Prace na konkurs należy przesyłać lub dostarczyć do dnia 10.06.2019 r. na adres:


Przedszkole Miejskie nr 35

ul. Zagórska 3

41-216 Sosnowiec

z dopiskiem „Konkurs”.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 18.06.2019 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie http://blizejprzedszkola.pl/.

Autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy, nauczyciele podziękowania (wysłane pocztą).
Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem potwierdzenia udziału w konkursie proszeni są o napisanie  adresu poczty e-mail.
 

Kryteria oceny prac:

- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac;

- indywidualne potraktowanie tematu;

- zgodność pracy z tematem przewodnim;

- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 

Organizatorzy:

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu

Koordynatorki:  Agnieszka Mucha (795-704-200), Małgorzata Kaliściak (501-776-755)

 

 

 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka    …………………………………………………………

dla celów III ogólnopolskiego konkursu plastycznego „ Jestem Małym Ratownikiem”

Data i podpis rodzica/opiekuna ...........................................................

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-06-10
Zasięg konkursu: Wybierz

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 35
Zagórska 3
41-216 Sosnowiec
322633878

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Mucha