Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO "Jestem Małym Ratownikiem"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Mucha 3 miesiące temu, wyświetleń 248


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić dzieci z całej Polski do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„JESTEM MAŁYM RATOWNIKIEM”

Cele konkursu:

  • rozwijanie i wzbogacanie wyobraźni oraz umiejętności plastycznych dzieci;
  • upowszechnienie idei niesienia pomocy innym;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych;
  • utrwalenie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Regulamin:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-6 letnich;
  • Ilość prac: maksymalnie 4 prace z jednej placówki;
  • technika i forma prac dowolna;
  • praca indywidualna;  
  • każda praca  powinna posiadać metryczkę zawierającą (imię, nazwisko dziecka, telefon i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz zgodę rodzica /opiekuna prawnego z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru  (załącznik nr 1);
  • prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury;

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora.

Prace na konkurs należy przesyłać lub dostarczyć do dnia 10.06.2019 r. na adres:


Przedszkole Miejskie nr 35

ul. Zagórska 3

41-216 Sosnowiec

z dopiskiem „Konkurs”.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 18.06.2019 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie http://blizejprzedszkola.pl/.

Autorzy trzech nagrodzonych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy, nauczyciele podziękowania (wysłane pocztą).
Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem potwierdzenia udziału w konkursie proszeni są o napisanie  adresu poczty e-mail.
 

Kryteria oceny prac:

- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac;

- indywidualne potraktowanie tematu;

- zgodność pracy z tematem przewodnim;

- samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 

Organizatorzy:

Przedszkole Miejskie nr 35 w Sosnowcu

Koordynatorki:  Agnieszka Mucha (795-704-200), Małgorzata Kaliściak (501-776-755)

 

 

 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka    …………………………………………………………

dla celów III ogólnopolskiego konkursu plastycznego „ Jestem Małym Ratownikiem”

Data i podpis rodzica/opiekuna ...........................................................

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-06-10
Zasięg konkursu: Wybierz

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 35
Zagórska 3
41-216 Sosnowiec
322633878
Komentarze
Wyślij wiadomość do Agnieszka Mucha