Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs Plastyczny WIELKANOC


Konkurs dodał(a) Ewa Jeziorowska 6 dni temu, wyświetleń 142


Wpis został sprawdzony przez moderatora

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

WIELKANOC
 

Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-6 lat z terenu całej Polski do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: "Wielkanoc".

Cele konkursu:
- rozbudzanie kreatywności dzieci;
- promowanie talentów;
- rozwijanie zainteresowań twórczych;
- rozwijanie wyobraźni;
- kultywowanie tradycji wielkanocnych.
 

Regulamin:
 

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich;
 2. Technika plastyczna: PŁASKA, format A4, bez materiałów sypkich

 3. Ilość prac z jednej placówki: max. 3 prace;

 4. Termin nadsyłania prac: do 15.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego);

 5. Ogłoszenie wyników: do 19 kwietnia 2019 r.

 6. Prace należy nadsyłać na adres:
   

Przedszkole Miejskie nr 15

ul. Barlickiego 75

42 – 506 Będzin

 

Uwagi:

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres placówki, numer telefonu i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego – wypisane DRUKOWANYMI literami KOMPUTEROWO.

 2. Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność, pomysłowość;

 3. Oceny dokona Jury powołane przez organizatora konkursu.

 4. O wynikach poinformujemy laureatów do 28 kwietnia 2019r. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu i placówki.

 6. Przewidziane są 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia;

 7. Nagrody, dyplomy i podziękowania dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą;

 8. Wymagane jest przysłanie - wraz z pracą - zgody opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie trwania wystawy prac w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Będzinie oraz na publikacje na stronach: www.blizejprzedszkola.pl, www.przedszkole15bedzin.com.pl. Bez tego dokumentu praca nie będzie brana pod uwagę.

Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

.......................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, wiek dziecka)

dla celów X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Wielkanoc”, zorganizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych ( tj. DZ. U. z 2018 roku, poz. 1000).

                                                                                                                                             …………...…………….......…............
                                                                                                                                             Podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 1. Nauczyciele, którzy pragną otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu mailowego. Podziękowania zostaną wysłane na maila.

 2. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki i na www.blizejprzedszkola.pl.

 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
  Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

Organizator konkursu:

Przedszkole Miejskie nr 15
ul. Barlickiego 75
42 – 506 Będzin

Osoby odpowiedzialne:
Ewa Jeziorowska, Danuta Janduła

Informacje i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: jwewa@interia.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

OrganizatorKomentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Jeziorowska