Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"POKAŻ, CO W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI JEST NAJPIĘKNIEJSZEGO"


Konkurs dodał(a) IWONA MAŁEK 2 miesiące temu, wyświetleń 364


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„KOLEŻANKO, KOLEGO – POKAŻ, CO W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI JEST NAJPIĘKNIEJSZEGO”

 

Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu zaprasza przedszkolaki w wieku 3-6 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Koleżanko, kolego – pokaż, co w Twojej miejscowości jest najpiękniejszego”

 

Organizator: Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki”

                     ul. Bł. Poznańskiej Piątki 4

                      61 -450 Poznań

 

Cele konkursu:

  • Wyrażanie za pomocą działań plastycznych własnych obserwacji i doświadczeń.
  • Uwrażliwianie dzieci na piękno najbliższego otoczenia.
  • Rozbudzanie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania.

 

Regulamin:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
 

2. Forma pracy plastycznej A4 - A3.
 

3. Technika wykonania prac dowolna – płaska.
 

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę – informację  (na odwrocie) zawierającą: 

a)imię i nazwisko oraz wiek autora,

b) nazwę i adres placówki,

c) imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca

d) ZAŁĄCZNIK: ze zgodą Rodziców/Opiekunów prawnych autora prac oraz nauczyciela.
 

5. Tematyka prac związana jest z miejscowością, w której mieszka przedszkolak.
 

6. Placówka może przysłać max 3 prace na konkurs.
 

7. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
 

8. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych zostanie zorganizowana  w Przedszkolu nr 188 w Poznaniu.
 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własności nadesłanych prac oraz możliwość ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody Rodziców, opiekunów prawnych autorów i uiszczania im należności finansowych.
 

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a ich opiekunowie i placówki - podziękowania.
 

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
 

12. Prace na konkurs należy przesyłać  do dnia 19 kwietnia 2019 r. na adres:
 

Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki”

ul. Bł. Poznańskiej Piątki 4

61 - 450 Poznań

Z DOPISKIEM: KONKURS PLASTYCZNY
 

13. Osoby odpowiedzialne:

Iwona Małek i Beata Pietraszewska

14. Podsumowanie konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2019 r.

15. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola: p188@poznan.interklasa.pl

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………

 

Nazwa i adres przedszkola ……………………………………………………………………..

Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Koleżanko, kolego – pokaż, co w Twojej miejscowości jest najpiękniejszego”, organizowanym przez Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu oraz na publikację danych dziecka na stronie internetowej Przedszkola   nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu oraz wykorzystanie prac laureatów do publikacji na stronie internetowej Przedszkola nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu oraz wystawie pokonkursowej.

 

(miejscowość, data) ………………………………………………….

 

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)………………………………………..

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

  ........................................................................................................................................                                                       (imię i nazwisko dziecka)

 

 

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Koleżanko, kolego – pokaż, co w Twojej miejscowości jest najpiękniejszego” organizowanym przez Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki” ul. Bł. Poznańskiej Piątki 4, 61 - 450 Poznań w celu umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu oraz umieszczenia danych laureatów w wystawie pokonkursowej.

 

(miejscowość i data) ………………………………….

 

(podpis rodzica/ opiekuna)……………………………………………

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

 

........................................................................................................................................                                                      

(imię i nazwisko nauczyciela)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Koleżanko, kolego – pokaż, co w Twojej miejscowości jest najpiękniejszego” organizowanym przez Przedszkole nr 188 „Dębowe Ludki” ul. Bł. Poznańskiej Piątki 4, 61 - 450 Poznań w celu umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola nr 188 „Dębowe Ludki” w Poznaniu oraz umieszczenia danych laureatów w wystawie pokonkursowej.

 

(miejscowość i data) ………………………………….

 

(podpis nauczyciela)……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole Nr 188
os. Błogosławionej Poznańskiej Piątki 4
61 - 450 Poznań
Komentarze
Wyślij wiadomość do IWONA MAŁEK