Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

II Ogólnopolski konkurs plastyczny Witajcie w naszej bajce


Konkurs dodał(a) Anna Nyk 2 miesiące temu, wyświetleń 549


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu

zaprasza do udziału w

II Ogólnopolskim Konkursie  Plastycznym

Witajcie w naszej bajce

 

Cele konkursu:

-  Upowszechnianie wiedzy na temat utworów Jana Brzechwy.

- Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.

- Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej u dzieci.

- Promowanie talentów.

 

I. Regulamin konkursu

 

 1. Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być wyłącznie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat.
   
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji do dowolnego utworu Jana Brzechwy.
   
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska ( bez materiałów sypkich)
   
 4. Format prac plastycznych  A4 lub A3
   
 5. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne ( prace zbiorowe nie będą oceniane)
   
 6. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace.
   
 7. Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelnie wykonaną metryczkę zawierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika, tytuł utworu Jana Brzechwy, adres przedszkola, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna- załącznik nr 1 do regulaminu.
   
 8. Organizator powoła Komisję Konkursową, która oceni pracę i wyłoni laureatów konkursu.
   
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy w kategorii:
  a) grupy młodsze 3-4 latki
  b) grupy starsze 5-6 latki
   
 10. Nagrody i dyplomy dla laureatów I, II  i III miejsca zostaną wysłane pocztą. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania za udział w konkursie drogą mailową.
   
 11. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 22.04.2019 roku, na poniższy adres:
   

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. Władysława Łokietka 23a

98- 200 Sieradz

 

(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”)

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz na stronie

http://www.przedszkole3sieradz.pl do dnia 30.04.2019 r.

 

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem pisemnej zgody na prezentację pracy i danych autora oraz zdjęć z gali wręczenia nagród (w tym na stronie internetowej) – załącznik nr 2 do regulaminu.

 

II. Kontakt

 

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Anna Nyk

e-mail: hanek_82@wp.pl

 

III. Uwagi dodatkowe

 

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

            Załącznik nr 1

 Metryczka:

Imię, nazwisko i wiek autora pracy konkursowej:

………………………………………………………

Tytuł utworu Jana Brzechwy:

…………………………………………………….

Adres placówki:…………………………………..

…………………………………………………….

Nr telefonu placówki: …………………………….

Adres e-mail:………..………………………………

Imię i nazwisko opiekuna:………………………….

 

 

            Załącznik nr 2 

 …………………………………………………………..

 (miejscowość i data)

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez  Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (imię i nazwisko, wiek dziecka) oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………………………………………………… przez Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu na potrzeby organizacji i promocji plastycznego konkursu  II ogólnopolskiego „Witajcie w naszej bajce” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922). 

 Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu.

 ………………………………………………………………….

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy w Sieradzu
Wł. Łokietka 27 a
98-200 Sieradz
(43) 677 ? 72 ? 32
Komentarze
Wyślij wiadomość do Anna Nyk