Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wielkanocne ozdoby


Konkurs dodał(a) Maria Apelt 3 miesiące temu, wyświetleń 217


Wpis został sprawdzony przez moderatora

MIEJSCE PRZEDSZKOLE NR 23

UL. DĘBOWA 3

KATOWICE 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„OZDOBY WIELKANOCNE”
 

Konkurs skierowany jest do dzieci i nauczycieli wychowania przedszkolnego i trwa od 8.03 do 29.03.2019 r.

 

 1. Do konkursu zapraszamy wszystkie dzieci i nauczycieli z fantazją.
   
 2. Celem naszego konkursu jest dobra zabawa. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych oraz uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
 3. Prosimy o prace indywidualne, jedna osoba może wykonać jedną pracę – format przestrzenny z użyciem różnorodnych materiałów.
   
 4. Prace prosimy dostarczać do 29.03.2019 do Miejskiego Przedszkola nr 23:
   

  MIEJSCE PRZEDSZKOLE NR 23

  UL. DĘBOWA 3

  40-102  KATOWICE 

 5. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
   
 6. Laureaci konkursu będą powiadomieni telefonicznie.
   
 7. Oceny prac dokonają nauczycielki wraz z dziećmi z kółka plastycznego działającego w naszym przedszkolu.
   
 8. Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik.
   
 9. Do każdej pracy prosimy dołączyć kartę zgłoszenia wypełnioną drukowanymi literami oraz zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych uczestników konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach.
   
 10.  Dane osobowe uczestników pozyskane w trakcie konkursu nie będą udostępnione osobą trzecim.
   
 11.  Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego przedszkola.
   
 12.  Prace nie będą zwracane autorom.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

Organizatorzy konkursu: mgr Sylwia Czeszejko – Sołtysik oraz mgr Maria Ziomek,
tel. (32) 254-55-64

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko nauczyciela

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa i adres przedszkola

Nr telefonu

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ 2019

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

...................................................................................................................

 

Nazwa i adres przedszkola, którą uczestnik reprezentuje

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy i adres email uczestnika

 

...................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE

 pt: „OZDOBY WIELKANOCNE”

Oświadczamy, iż wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka …………………………………………… ……………………………………………….… (imię i nazwisko)

 

w  konkursie pt: Ozdoby wielkanocne” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 23  w Katowicach, ul.  Dębowa 3  oraz  na przetwarzanie przez  Miejskie Przedszkole         23 w Katowicach danych osobowych mojego dziecka w celu umieszczenia nadesłanych tekstów na stronie www  przedszkola i innych portalach  z którymi przedszkole współpracuje

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) w Katowicach informuje, że:

 • Administratorem Danych Osobowych  jest  dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 23       w Katowicach,  40-102 Katowice, ul Dębowa 3,  tel. 32 2545564, e-mail:mpnr23@wp.pl
 • Inspektorem ds. Ochrony Danych (jednostką  odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest  Miasto Katowice     
 • Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z konkursem „Ozdoby wielkanocne” przez  Miejskie Przedszkole nr 23  w Katowicach  zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu; 
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 • Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

 

................................................................................................

  (data i czytelny podpis   rodzica  lub prawnego opiekuna )

 

Dodatkowe informacje


Termin: 29.03.2019
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Miejskie Przedszkole nr 23
Dębowa 3
40-102 Katowice
322545564
Komentarze
Wyślij wiadomość do Maria Apelt