Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wiosna kółkiem wyklejana


Konkurs dodał(a) Ewa Kloczyńska
ponad 3 lat temu, wyświetleń 1280


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi Łodzi

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Origami pt.

„Wiosna kółkiem wyklejana”
 

W związku z nadchodzącą wiosną zapraszamy do udziału w naszym konkursie

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na piękno otaczającej natury w różnych porach roku,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • wspieranie zdolności plastycznych dzieci.
   

 Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6-letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0" w szkołach podstawowych.
   
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce wiosennej (rośliny, zwierzęta leśne, parkowe, pól i łąk, motywy wielkanocne) techniką origami płaskiego z kół.
   
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidulanie przez dzieci.
   
 4. Format pracy A3 lub A4.
   
 5. Ilość prac z każdej placówki: max 2 (tylko prace indywidualne).
   
 6. Organizator powoła Jury, które sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu oraz oceni technikę i jakość wykonania. Prace niespełniające wymogów regulaminu lub nie opisane (metryczka),  jury ma prawo wykluczyć z konkursu.
   
 7. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
   
 8. Prace należy składać lub przesyłać do 31 marca  2019 r. na adres organizatora (decyduje data stempla) lub osobiście w przedszkolu:
   

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

z dopiskiem „Konkurs origami”
 

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.wikom.pl/pm214lodz/ i www.blizejprzedszkola.pl
  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo, a nagrody zostaną przesłane pocztą. Wyróżnione prace będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie zorganizowanej na terenie przedszkola (zdjęcia na stronie internetowej przedszkola).
   
 2. Podziękowania dla wszystkich dzieci oraz opiekunów za udział w konkursie zostaną przesłane drogą mailową.
   
 3. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane autorom.
   
 4. Do prac na odwrocie należy przykleić drukowaną metryczkę,  która powinna zawierać:

Imię, nazwisko, wiek dziecka

Nazwa i adres przedszkola/szkoły

Telefon

Adres e-mail

Imię i nazwisko opiekuna

oraz załączniki nr 1 i 2

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem mailowym:

ewa_zbrojewska@o2.pl

m.oskiewicz@gmail.com

Osoby odpowiedzialne: E. Kloczyńska, M. Ośkiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Origami „Wiosna kółkiem wyklejana” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                        ..........................................

(miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica /opiekuna)

                             

 ——————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .........................................................................................................................................   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Origami pt. „Wiosna kółkiem wyklejana” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi
Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
(42) 252 38 88

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewa Kloczyńska
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz