Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pomóż mi zrozumieć" - pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej


Konkurs dodał(a) Katarzyna Wankiewicz
ponad 2 lat temu, wyświetleń 967


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli

pod tytułem:

„Pomóż mi zrozumieć – pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej”

 

 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III szkoły podstawowej z terenu całej Polski

 

Celem konkursu jest:

 • zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli
 • wzbogacenie bazy dydaktycznej nauczycieli , specjalistów
 • dzielenie się swoimi pomysłami

 

Regulamin
 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi.
   
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych, nauczycieli wspierających, terapeutów w całej Polsce.
   
 3. Pomoc dydaktyczna powinna dotyczyć rozwijania percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy, motoryki małej, matematyki oraz emocji.
   
 4. Każda praca powinna posiadać metryczkę( drukowana) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę i adres placówki, adres email, nr tel. oraz dołączona instrukcja odnosnie pomocy.
   
 5. Przewidziane są trzy nagrody główne i jedna nagroda wyróżnienia dla nauczycieli za najciekawsze prace.
   
 6. Uczestnicy konkursu otrzymają PDF ze zdjęciami wszystkich nadesłanych pomocy.
   
 7. Prace przechodzą na własność organizatora.
   
 8. Termin nadsyłania prac – 16.02.2019 – 16.03.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres:  Przedszkole Miejskie Nr 66

  ul. Grażyny 34

  93-309 Łódź


  z dopiskiem „ Terapia pedagogiczna” – gr. VII

   
 9. Najciekawsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora w dniu 18.03.2019 r.
   
 10. Kryteria konkursu:  oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, wartość merytoryczno-dydaktyczna.
   
 11. Wszyscy nauczyciele biorący udział w konkursie otrzymają podziękowania w formie elektronicznej; nauczyciele, którzy chcą otrzymać dyplomy w formie papierowej proszeni są o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
   
 12. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą na adres placówki.
   
 13. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 19.03.2019 r. na stronie Bliżej przedszkola
   
 14. Wymagane jest przesłanie  zgód: załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
   
 15. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia.
   
 16. Załącznik nr 2 – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Organizatorki:

Anna Kubiak

Katarzyna Wankiewicz

Tel: 884 777 347, 500 390 614

 

Oświadczenie  uczestnika

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane z konkursem  przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy.

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu.............................................................................................

 

                                                                                 …..........................................................................

                                                                                                podpis

 

….............................

miejscowość i data

 

Karta Zgłoszenia

 

Imię i nazwisko ..........................................................................

Wiek...........................................................................................................................................................................

Temat pracy......................................................................................................

Nazwa i adres przedszkola.................................................................................

........................................................................................................................

Kontakt............................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...

 

1. Akceptuję regulamin Konkursu Pomóż mi zrozumiec- pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi .
TAK        NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi w celu uczestnictwa w Konkursie Pomóż mi zrozumiec- pomoc dydaktyczna do terapii pedagogicznej

TAK       NIE

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi.

TAK       NIE

 

………………………                                                                      ……………..............

 Miejscowość, data                                                                       Czytelny podpis uczestnika

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-16
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Wankiewicz