Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "Ferie w naszej małej i dużej Ojczyźnie"


Konkurs dodał(a) Pat Pet
rok temu, wyświetleń 386


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami” zaprasza do udziału w konkursie na temat uroków spędzania ferii
w swoim mieście lub innym regionie Polski.  
 

Cele konkursu:

 • promowanie miast i regionów Polski, kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,
 • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
 • umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,
 • propagowanie wśróddzieci zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta, ojczyzny

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch kategoriach wiekowych: 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki.

·  Laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną dostarczone osobiście lub drogą pocztową.

Forma pracy:

- praca plastyczna wykonana techniką kolażu lub mieszaną, mile widziane wykorzystanie autorskiej fotografii 

 - format  A-4 lub A-3

-  nie dopuszcza się prac wykonanych z nietrwałych, sypkich materiałów

Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać (na odwrocie) komputerowo napisaną metryczkę z następującymi informacjami: 

 • Imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola,
 • Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana została praca, adres e-mail
 • w przypadku dzieci z naszego przedszkola imię i nazwisko opiekuna/ rodzica, pod kierunkiem którego wykonana została praca

 Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik nr 2 oraz nr 3 z klauzulą podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub  drogą pocztową do dnia 28.02.2019 r. na adres przedszkola z dopiskiem Konkurs „Ferie w naszej małej i dużej Ojczyźnie”:
 

Przedszkole Niepubliczne „Pod Kasztanami”

ul. Cystersów 7

80-330 Gdańsk

·  Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 08.03.2019 r.

 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie przedszkolnej.
  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Niepubliczne "Pod Kasztanami"
Cystersów 7
80-330 Gdańsk
585521732

Komentarze

Wyślij wiadomość do Pat Pet