Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Portret Pani Wiosny konkurs plastyczny ogólnopolski


Konkurs dodał(a) Krystyna Łukasik 7 miesięcy temu, wyświetleń 1470


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 W CHEŁMIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Portret Pani Wiosny”
 

Celek konkursu:

- rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną;
- promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w środowisku społecznym
- uchwycenie w pracy plastycznej cech charakterystycznych pory roku – wiosny

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku  4 – 6 lat.

2. Technika wykonania prac płaska dowolna,  format A3 lub A4.             
                                                        
3. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie  prace indywidualne (prace zbiorowe nie będą oceniane).

4. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana, adres e-mail.

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac  na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu, placówki i na wystawie stacjonarnej.

6. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu. 

7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

8. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci  do konkursu proszeni są o adres e – mail.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 marca 2019 r.

10. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej naszego przedszkola www.pm11chelm.szkolnastrona.pl  oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl

Termin nadsyłania prac:
Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 15.03.2019 r. na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 11

Aleja Piłsudskiego 25 a

22 – 100 Chełm

woj. LUBELSKIE

z dopiskiem konkurs plastyczny

Koordynator konkursu  - mgr Krystyna Łukasik,  mgr Monika Sobierajska

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: imię, nazwisko, wiek    

...........................................................................................................................................                                                      (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Portret Pani Wiosny” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 11 w Chełmie zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki, stronie www.bliżejprzedszkola.pl oraz  w stacjonarnej wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

                                  ……………………….………………….……………

                                          Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-03-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 11
Piłsudskiego 25 a
22 - 100 Chełm
855656028
Komentarze
Wyślij wiadomość do Krystyna Łukasik