Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KARMNIK - STOŁÓWKA DLA PTAKÓW


Konkurs dodał(a) Karolina Kuleszow 7 miesięcy temu, wyświetleń 658


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 32  w Toruniu

zaprasza

do udziału w konkursie plastycznym:

KARMNIK - STOŁÓWKA DLA PTAKÓW

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87- 100 Toruń

Koordynatorka:  Anna Brojewska

 

 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Konkurs zaadresowany jest do dzieci w wieku 3 do 5 lat.

 

Prace należy przesyłać na adres szkoły lub dostarczać bezpośrednio do dnia  28.02.2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i wspólnej zabawy!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Armii Krajowej, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87- 100 Toruń

 

2. Cel konkursu:

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dziecka
     

3. Uczestnicy:

Dzieci w wieku 3-5 lat.
 

4. Tematyka konkursu:

Stworzenie pracy plastycznej nawiązującej do tematu przewodniego konkursu „KARMNIK-STOŁÓWKA DLA PTAKÓW“.

 

5. Warunki uczestnictwa:

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci. Technika plastyczna dowolna, praca płaska, format A4.

Każda praca powinna zawierać metryczkę (na odwrocie pracy) zawierającą:  Temat, imię, nazwisko, wiek dziecka, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko opiekuna. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres przedszkola:Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11

87- 100 Toruń

z dopiskiem KONKURS KARMNIK

 

6. Terminy

Prace należy dostarczyć do dnia 28.02.2019 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu do dnia 01.03.2019 r.
 

7. Kryteria oceny prac:

  • zgodność z tematyką
  • wykorzystanie różnorodnych technik
  • zastosowanie nowatorskich pomysłów
  • samodzielność

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury w składzie: dyrektor, nauczyciele przedszkola.
 

9. Nagrody:

Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia.

Dyplomy dla uczestników wyróżnionych prac.

Podziękowanie dla nauczyciela.

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

 

Uwagi końcowe:

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związane z ogłoszeniem wyników.

- Przesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z konkursem.

- Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.

- Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 

imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………

 

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym ”Karmnik stołówka dla ptaków” organizowanym przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 32  w Toruniu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna
i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis rodzica)

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator


Szkoła Podstawowa nr 32/ o. przedszkolne
Kosynierów Kościuszkowskich 11
87-100 Toruń
Komentarze
Wyślij wiadomość do Karolina Kuleszow